Startsidan

Uppsalakåren har under ett par år haft en tynande tillvaro med låg eller t o m ingen aktivitet. Ett par av de trogna FAK:arna i kåren tog därför kontakt med RIKS och RKC för att fundera vad som kunde göras. Då kom förslaget att gå samman med Stockholmskåren vilket skulle kunna få både Uppsala och Stockholm att få en nystart. Under torsdagen den 20 april genomfördes därför ett medlemsmöte bland kvarvarande FAK:are i Uppsala samt inbjudna från Stockholm. Rikskårchefen och Kanslichefen var också på plats och bevittnade det historiska klubbslaget när ordföranden Iwe Nilsson, mångårig medlem i Riksstyrelsen, förklarade att kårerna slås samman. Beslutet var enhälligt och kommer förhoppningsvis att leda till intressant och utvecklande verksamhet för alla inblandade.

 

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Här finns Värmlands kårstämmoprotokoll att läsa

Trafikverket kallade nyligen delar av sin bandvagnsstyrka till Borlänge för att öva under vinterförhållanden. Informationen inför övningen var väldigt minimal och skulle likna den du skulle fått om det vart en skarp insats. Ett glatt gäng från Skaraborg åkte upp i det som skulle agera avlösningsstyrka, Ifrån Borlänge fick vi därför åka minibuss upp till Älvdalen och Trängslets skjutfält där bandvagnarna fanns.

Under denna och nästa vecka kommer vi att gå igenom vilka kårer som genomfört huvuddelen av de krav som framgår i "Inriktning för FAK 2017 samt krav för att erhålla ekonomiskt stöd till kåren". Hela dokumentet finns upplagt under "ladda ner" men de viktigaste punkterna är följande:

 

1. Genomföra rekryteringsåtgärder
2. Genomföra den administration som FAK centralt är beroende av såsom i rätt tid inbetala medlemsavgifter, insända årsmötesprotokoll, uppdatera FAK medlemsregister mm.
3. Skicka medlemmar på våra kurser. Detta skall föregås av en kartläggning av deras villighet och möjlighet att delta i centrala utbildningar.
4. Planering och genomförande av minst 2 aktiviteter under året.

 

Utbetalning kommer att påbörjas under w 716.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Prenumerera på Kanslinyheter

KÅRNYHETER

2017-04-16 - FAK Värmlands län
2017-04-11 - FAK Hässleholm
2017-04-10 - FAK Jönköpings län
2017-04-10 - FAK Jönköpings län
2017-04-07 - FAK Malmö
2017-04-06 - FAK Malmö
2017-04-02 - FAK Kronobergs län
  •  
  • 1 av 53
Prenumerera på Kårnyheter