Startsidan

Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson besökte Kåren i Östergötland för att bilda sig en uppfattning om verksamheten i länet. En inspirerande diskussion om framtid och utmaningar genomfördes och alla var överens om att det gäller att ta nya tag. Besök på trafikskolor och andra inrättningar där man kommer i kontakt med förare med körkort i olika nivåer är ett grepp som kan vara framgångsrikt. Likaså kan ett besök i Jönköping för att ta del av FAK-F:s erfarenheter vara av stort värde. De sociala medierna är också en förutsättning att hålla sig själv och andra uppdaterade.

 

Sammantaget så finns det stor framtidstro i Östergötland och besöket avslutades med en överenskommelse om att hålla täta kontakter mellan Rikskansliet och Kåren.

Som ett kraftfullt komplement till det redan ingångna avtalet mellan Länsstyrelsen i Jönköpings Län och Riksorganisationerna för FAK och Bilkåren har nu ett regionalt/lokalt samverkansavtal tecknats.

Avtalet är, förutom av Länsstyrelsen, underskrivet av de 13 kommunerna i Jönköpings Län, Polismyndigheten och Region Jönköping. Detta innebär bl a att alla Räddningstjänsterna i länet samverkar med, och avvänder resurserna i Frivilligorganisationerna. Därmed står också kommunerna solidariskt ansvariga för FFO vidmakthållandekostnad som uppstår vid förrådställning och underhåll av materiell. FAK i Jönköping har under en längre tid byggt upp en ansenlig fordons- och materielstock. Det är i huvudsak från denna man lånar materiel vid utbildning och insatser.

Omfattningen av det stöd som ges till avnämnarna/kommunerna i avtalet är följande:

  • 20-talet  utbildade bandvagnsförare
  • 20-talet elverksskötare
  • Förfyttning av bandvagnar efter prioritering inom ramen för samverkansavtalet
  • Bränsletransport samt tankning av elverk
  • Resuser för viss snöröjning, lastning, lossning och transporter.
  • Personal för hjälp vid omfattande skogsbränder och översvämningar

 

Förutsättningen är självklart att FFO får medel från MSB för att utbilda i ovanstående kompetenser.

 

Detta är ett mycket bra exempel på hur respektive Länsstyrelse kan använda FFO i regionen så att både insatsen blir snabb och genomförs med hög kompetens.

 

Övriga MTE-enheter i landet kan kontakta C MTE, Bill Skoglund i Jönköping, för en mer detaljerad information, men FAK och Bilkåren på Riksnivå kommer att använda detta som det goda exemplet.

Som en del uppmärksamat på Facebook så genomfördes en MTE-leningsutbildning helgen den 7-8 november i Ramnäs. Utvärderingen blev mycket positiv vilket berodde på både engagerade kursdeltagare och ledare för kursen.

Ett av de dokument som pressenterades och även diskuterades var ett nytt styrdokument för MTE-ledningarna som förhoppningsvis ska underlätta verksamheten.

Detta finns nu att hämta under "ladda ner". Där kommer också övrig kursmateriel som användes under utbildningen att samlas för nedladdning.

 

 

Prenumerera på Kanslinyheter

KÅRNYHETER

2015-11-24 - FAK Hässleholm
2015-11-24 - FAK Jönköpings län
2015-11-19 - FAK Malmö
2015-11-19 - FAK Östergötlands län
2015-11-17 - FAK Hässleholm
2015-11-15 - FAK Blekinge
2015-11-10 - FAK Jönköpings län
2015-11-09 - FAK Jönköpings län
  •  
  • 1 av 33
Prenumerera på Kårnyheter