Startsidan

Dagens Nyheter har haft en annonsbilaga med en artikel om FAK under branden och vår nödvändighet vid katastrofer.

 

Gå in på www.samhällssäkerhet.se och skrolla ner en bit och på höger sida ser du bilagan. Ladda ner den, bläddra

fram till sidan 5, och läs!

På dagordningen stod rapport från skogsbranden i Västmanland där ansvariga presenterade omfattningen med ett bildspel som finns inlagt på hemsidan under "ladda ner".

Utbildningar som kommer att genomföras under hösten 2014 gicks igenom samt vilka utbildningar FAK söker för 2015.

Rikskårchefen har haft dialog med Trafikverket och utbildningsansvarig har haft dialog med Svenska Kraftnät.

 

FAK 100-år

FAKs 100 års jubileum kommer att genomföras 2015-09-26--27 i Skövde på Hotell Billingehus, program för genomförandet diskuterades och

tillträdande rikskårchefen Curt-Ove Jacobsson håller i jubileumsprogrammet.

 

Prenumerera på Kanslinyheter

KÅRNYHETER

2014-10-21 - FAK Kalmar län
2014-10-11 - FAK Stockholm
2014-10-08 - FAK Stockholm
2014-10-05 - FAK Halland
2014-10-01 - FAK Stockholm
2014-09-28 - FAK Lund
2014-09-28 - FAK Lund
2014-09-21 - FAK Blekinge
  •  
  • 1 av 14
Prenumerera på Kårnyheter