Startsidan

RSU.n pågår för fullt i Eksjö med SvK som ansvariga, sök med hjälp av flygspaning.

Lördagen 20e maj var vi hos Olle i Jännaholm utanför Skånes Fagerhult och tittade på hans fantastiska bilsamling. 

Totalförsvarsinformation är en av grundpelarna i frivilligverksamheten. Försvarsutbildarna har huvudmannaskap för utbildning i totalförsvarsinformation och har tagit fram en utvecklingsstege som inleds med en inledande översikt för att kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att själv kunna leda och utveckla totalförsvarsinformationsverksamheten i sin egen organisation. Utbildningen är öppen av för alla frivilligorganisationers medlemmar att söka och mycket lämplig för nya medlemmar som en inkörsport i frivilligheten där man får en bred inblick i totalförsvaret. Då Försvarsutbildarna har huvudmannaskapet så bekostas medel av dem. Länk till anmälan finns på hemsidan längst ned på högersida på startsidan.

Prenumerera på Kanslinyheter