Startsidan

FAK och Grönlunds Yrkesutbildningar har tecknat överenskommelse där FAK kan hyra bussar och lastbilar med och utan släp vid utbildningar/tester.De platser som Grönlunds Yrkesutbildningar finns representerade på kan sökas på deras hemsida. Överenskommelsen finns under " ladda ner" på FAKs hemsida.

Kansliet

Under våren har FAK i samarbete med Bilkåren tagit fram nytt informationsmateriell för MTE. Vid FAK kansli kan brochyren rekvireras men kan även laddas ner. Rolupsen är utdelade till en del MTE ledningar men kan kompletteras efter kontakt med Kårchefen i Jönköping.

Kårchefsrådet 2015 genomfördes i helgen med ett 40 tal deltagare. Rikskårchefen Alf Sandqvist inledde med att hälsa välkomna och förklarade samtidigt varför det för första gången genomfördes över enbart en dag. Motivet är ekonomin där FAK för första gången på många år väl uppfyllt sina givna uppdrag med tillhörande ekonomiska medel. Självklart är detta också positivt eftersom det vittnar om en stor aktivitet ute bland kårerna.

 

Hela bildspelet finns att tillgå under ladda ner. Här finns också övriga programpunkter där bl a Bill Skoglund redogjorde för kursverksamheten 2015. En stor nyhet där är ett förslag om Introduktionskurser för MTE, över enbart en dag men på betydligt fler ställen. Avsikten är att sprida budskapet om MTE på bredden samtidigt som möjlighet att hitta rätt personer in i systemet ökar.

 

Vidare redogjorde den nye Kanslichefen Curt-Ove Jakobsson om det ökande samarbetet med Bilkåren. Båda organisationerna ser det som mycket positivt att det identifierats ett antal områden som samarbetet skall utvecklas inom och att vi har en gemensam målsättning inom både rekrytering och medlemsutveckling.

 

FAK kommer också att satsa mer mot att stödja Försvarsmakten med förarpoler för tunga transporter och att se över möjligheten att placera personal i Hemvärnsorganisationen.

 

Mötet avsluatades med en information om FAK:s 100-års Jubileum som kommer att gå av stapeln den 26-27 september i Skövde.

Prenumerera på Kanslinyheter

KÅRNYHETER

2015-04-25 - FAK Dalarna
2015-04-20 - FAK Stockholm
2015-04-15 - FAK Hässleholm
2015-04-07 - FAK Hässleholm
  •  
  • 1 av 22
Prenumerera på Kårnyheter