Startsidan

Logga för MTE

FAK och Bilåren har tagit fram en ny informationsbroschyr samt rollups för att användas vid information om MTE. Broschyren pressenterades vid FAK Kårchefsråd och är utdelad till deltagande kårer. Rollups delades ut till MTE-ledningarna i Skåne, Eksjö, Borås och Umeå. Ytterligare rollups och broschyrer finns att låna/rekvirera från Kansliet samt hos Bilkåren.

Broschyren finns dessutom under Ladda ner!  

Kårchefsrådet 2015 genomfördes i helgen med ett 40 tal deltagare. Rikskårchefen Alf Sandqvist inledde med att hälsa välkomna och förklarade samtidigt varför det för första gången genomfördes över enbart en dag. Motivet är ekonomin där FAK för första gången på många år väl uppfyllt sina givna uppdrag med tillhörande ekonomiska medel. Självklart är detta också positivt eftersom det vittnar om en stor aktivitet ute bland kårerna.

 

Hela bildspelet finns att tillgå under ladda ner. Här finns också övriga programpunkter där bl a Bill Skoglund redogjorde för kursverksamheten 2015. En stor nyhet där är ett förslag om Introduktionskurser för MTE, över enbart en dag men på betydligt fler ställen. Avsikten är att sprida budskapet om MTE på bredden samtidigt som möjlighet att hitta rätt personer in i systemet ökar.

 

Vidare redogjorde den nye Kanslichefen Curt-Ove Jakobsson om det ökande samarbetet med Bilkåren. Båda organisationerna ser det som mycket positivt att det identifierats ett antal områden som samarbetet skall utvecklas inom och att vi har en gemensam målsättning inom både rekrytering och medlemsutveckling.

 

FAK kommer också att satsa mer mot att stödja Försvarsmakten med förarpoler för tunga transporter och att se över möjligheten att placera personal i Hemvärnsorganisationen.

 

Mötet avsluatades med en information om FAK:s 100-års Jubileum som kommer att gå av stapeln den 26-27 september i Skövde.

Under utbildning -våra kurser kan ni läsa om våra centrala kurser.

Två grundkurser bandvagn i Villingsberg och Östersund för Trafikverket är planerade,

börja rekrytering till dessa kurser.

Övriga rep.kurser får antagningsbesked från kansliet.

MTE kurser som genomförs av våra kårer är under handläggning och finns med tid och plats på hemsidan efter kårchefsrådet den 7 februari.

 

Det finns även möjlighet att anmäla sig till Svenska Kraftnäts övningar och kurser.

Prenumerera på Kanslinyheter

KÅRNYHETER

2015-03-26 - FAK Helsingborg
2015-03-24 - FAK Blekinge
2015-03-23 - FAK Blekinge
2015-03-23 - FAK Hässleholm
2015-03-23 - FAK Värmlands län
2015-03-22 - FAK Jönköpings län
2015-03-20 - FAK Dalarna
2015-03-20 - FAK Stockholm
  •  
  • 1 av 21
Prenumerera på Kårnyheter