KanslinyttMedlemsskap i Militärrabatt
Som ett erkännande för de insatser som görs för Sverige av hängivna inom Försvarsmakten, Hemvärnet och Frivilligorganisationerna hälsar vi dig som medlem i FAK välkommen till MILITÄRRABATT (www.militarrabatt.se). Genom medlemskapet får du tillgång till förmåner och rabatter som många gånger är helt unika från ledande varumärken och producenter. Medlemskapet i MILITÄRRABATT är kostnadsfritt och gäller under två år. Därefter kan medlemskapet förnyas under förutsättning att du fortfarande är medlem i FAK.
På MILITÄRRABATT hittar du, förutom mycket attraktiva erbjudanden och rabatter, även upplevelser och resor som bara är tillgängliga för medlemmar och med medlemmar. Fler företag som vill lämna förmåner tillkommer varje vecka. Du får löpande information om vilka förmåner som tillkommer genom de medlemsbrev som skickas till dig som medlem. 
Observera att du behöver registrera dig som medlem på MILITÄRRABATT för att kunna ta del av alla förmåner. Du behöver ange en unik kod under registreringen, som du ser här nedanför. Notera att koden gäller under en begränsad tid, så vänta inte för länge med att registrera dig som medlem.   
Gör så här:
Steg 1:  Gå till: https://militarrabatt.se/bli-medlem. Fyll i namn, användarnamn och lösenord
Steg 2:  Välj/ange FRIVILLIGORGANISATION under "Vapenslag/Organisation" (OBS! Registreringen misslyckas om du skulle välja något annat)
Steg 3:  Ange aktiveringkod FAK20171 (OBS! Versaler) samt fyll i resterande fält.
Steg 4:  Tryck på knappen Registrera

Om du får problem med registreringen eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss på adressen info@militarrabatt.se. Vi svarar normalt direkt eller inom någon timme på normala kontorstider.
 

RSU.n pågår för fullt i Eksjö med SvK som ansvariga, sök med hjälp av flygspaning.

Totalförsvarsinformation är en av grundpelarna i frivilligverksamheten. Försvarsutbildarna har huvudmannaskap för utbildning i totalförsvarsinformation och har tagit fram en utvecklingsstege som inleds med en inledande översikt för att kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att själv kunna leda och utveckla totalförsvarsinformationsverksamheten i sin egen organisation. Utbildningen är öppen av för alla frivilligorganisationers medlemmar att söka och mycket lämplig för nya medlemmar som en inkörsport i frivilligheten där man får en bred inblick i totalförsvaret. Då Försvarsutbildarna har huvudmannaskapet så bekostas medel av dem. Länk till anmälan finns på hemsidan längst ned på högersida på startsidan.