Kanslinytt

RSU.n pågår för fullt i Eksjö med SvK som ansvariga, sök med hjälp av flygspaning.

Totalförsvarsinformation är en av grundpelarna i frivilligverksamheten. Försvarsutbildarna har huvudmannaskap för utbildning i totalförsvarsinformation och har tagit fram en utvecklingsstege som inleds med en inledande översikt för att kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att själv kunna leda och utveckla totalförsvarsinformationsverksamheten i sin egen organisation. Utbildningen är öppen av för alla frivilligorganisationers medlemmar att söka och mycket lämplig för nya medlemmar som en inkörsport i frivilligheten där man får en bred inblick i totalförsvaret. Då Försvarsutbildarna har huvudmannaskapet så bekostas medel av dem. Länk till anmälan finns på hemsidan längst ned på högersida på startsidan.

Blanketten "Överenskommelse om att teckna frivilligavtal enligt .........." under "Ladda ner" MTE har uppdaterats på sida 2.