FAK Blekinge

Till gårdagkvällens (15/6) garagekväll hade vi bjudit in Anna Henningsson, chef för räddningstjänsten i östra Blekinge, att hålla en presentation kring skogsbränder och hur man arbetar med att bekämpa dem. Anna har mycket kunskap och erfarenheter kring skogsbränder, bl.a. utförde hon båda utredningarna om branden i Västmanland 2014 på uppdrag av MSB.

Anna Henningsson föreläste om skogsbrand för FAK-Blekinges medlemmar
Anna Henningsson föreläste om skogsbrand för FAK-Blekinges medlemmar

Vi var 16 medlemmar på plats och en representant från Sjöräddningssällskapet på Hasslö som fick lyssna till en mycket intressant presentation av Anna som lärde oss alla relevanta termer kring skogsbrand, front, flyglar, eldband, m.m. Vi fick också insikt om hur räddningstjänsterna förändrat sitt arbetssätt kring skogsbränder efter Västmanlandbranden och att man nu börjat använda nya typer av index och predikteringsverktyg och att de kontinuerligt under säsongen har strategier klara hur de skall agera om en skogsbrand skulle starta.

 

Vill tacka Anna för ett mycket intressant och väl genomfört föredrag, mycket lärorikt.

 

Jonas Bärnheim 

Kårchef FAK-Blekinge

 

 

FAK Blekinge

c/o Peter Larsson (Kassör)
Larum, Glädjeryd
373 35
Fridlevstad
Postgiro: 
Medlemsavgift per år 170:- familjemedlem 80:- och ålderspensionär 120:-
Bankgiro: 
628-1208

Kontaktpersoner

Jonas
Bärnheim
Kårchef
Telefon: 
0455-311922
Mobil: 
0708-331262
jonas.barnheim@gmail.com
Rolf
Svensson
Vice kårchef
Telefon: 
0455-52024
Mobil: 
0708-520240
roffe.kettilstorp@gmail.com
Johan
Birath
Sekreterare
Telefon: 
Mobil: 
0739-200831
sekreterarefak.k@gmail.com
Peter
Larsson
Kassör
Mobil: 
0708-576588
peter@gladjeryd.se