FAK Borås

Välkommen till FAK Borås

FAK Borås bjuder Dig till kårstämma torsdagen den 26 mars 2015.
Plats: Svenljungagatan 39 Borås. (Detta är vid bussgaragen, gamla TSV)
Tid: Klockan 19:00


Ärenden: Val av styrelsemedlemmar samt övriga möteshandlingar.
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före utlyst mötesdatum.

Motioner skickas till:

 

Jerry Karlsson

Villavägen 20

52393 Marbäck


eller: jerrykarlsson@live.se


Bill Skoglund kommer att närvara och informera om FAK´s verksamhet.

Vid årsmötet anordnas närvarolotteri. Varje deltagare får utan kostnad en

lott som kan generera en fin vinst till ett minimivärde av 400 kronor.

Kåren bjuder på mat och kaffe.


Svar om Ditt deltagande senast 26 februari 2015.


Styrelsen i FAK Borås hälsar dig varmt välkommen.
 

KÅRNYHETER

2015-01-18 - FAK Borås
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Borås

Jerry Karlsson
Villavägen 20
52393
Marbäck
Besöksadress: 
Mannerfelts Plats 3A
Telefon: 
0321-204 72
Mobil: 
070-646 34 72