FAK Jönköpings län

Det har varit ett händelserikt första halvår 2016 för FAK–F, där den ena händelsen efter den andra har bidragit till en omfattande verksamhet.

ADR-grund, brandsläckningsträning
ADR-grund, brandsläckningsträning

Nedan finns en kort sammanställning av vad som varit, och då redovisar vi inte alla tillfällen så som luftningar och arbeten vid depån, vilket i princip har varit varje vecka, en eller flera dagar.

 

Januari

Logistik och transporter för flyktingboenden.

Nytt material har sökts och erhållits från FM.

Besök vid Depån i Moliden av FAK-Värmland.

 

Februari

Länsstyrelsen informerade om utredning avseende behov av frivilliga förstärkningsresurser i länets kommuner.

Planeringsmöte med Räddningstjänsterna i Jönköping, Habo och Mullsjö.

Avveckling av några flyktingboenden.

FAK-Riks kårchefsmöte på TTC i Jönköping.

 

Mars

Länsstyrelsen och FAK-F besöker Räddningstjänsten i Nässjö och Vetlanda.

Reparation av bandvagn från Räddningstjänsten i Tranås.

Information för nya medlemmar.

Förberedelser inför Blåljusdag i Värnamo.

Förberedelse vid depån inför Blåljusdag i Värnamo.

Årsmöte FAK–F vid TTC.

Besök vid depån av SOTI (Samverkansområde Teknisk Infrastuktur).

 

April

Samling med nya medlemmar på depån samt luftning av material.

Vårlig övning med Räddningstjänsten som övningsledare. Tranporter med bandvagn, skogsbrandsläckning, samband/utbildning på RAKEL, elverk, tältresning där FAK–F, Civilförsvarsföreningen i Gränna och Civilförsvarsföreningen i Jönköping-Huskvarna samt SVARK (Södra Vätterbygdens AmatörRadio Klubb) deltog.

Informations-/planeringsmöte vid depån på Moliden med FAK-F, Länsstyrelsen, Polisen och Regionen.

 

Maj

Planeringsmöte med Räddningstjänsten inför Trygghetsdagen.

Planeringsmöte F-samverkans gruppen.

ADR grundutbildning med kårchefen Lasse Svensson (FAK-H) som lärare, 10 st elverksskötare deltog.

Räddningstjänsten genom Räddsam F–skolan genomförde arbetsledarutbildning vid två tillfällen där FAK-F MTE-ledning deltog med 4 man.

Blåljusdag i Värnamo med besök av allmänheten, ca 800 personer. FAK-F rekryterade och byggde en MTE-camp. Lottorna kokade varmkorv med FAK-F:s kok och bjöd allmänheten på.

 

Juni

Informationskväll för nya medlemmar som vill ha mer info efter Blåljusdagen.

Avtackning av avgående räddningschefen i Jönköping, Bengt Martinsson, vid Rådhuset. FAK-F överlämnade FAKs förtjänsttecken i guld.

Luftning vid Depån i Moliden med besök av SVARK.

Trygghetsdag i Rådhusparken i Jönköping med FAK-F som största utställare, rekrytering av nya medlemmar och samverkan med Civilförsvarsföreningen i Jönköpings 2 män!

Skogsbrand i Vetlanda-området efter blixtnedslag. Kl 23:15 avropade SOS och insatsledningen 10 st MTE:are att dagen därpå vara på plats kl 10:00 för eftersläckning dagtid och bevakning påföljande natt.

Rikskårchefen och utbildningschef besökte Moliden för information om hösten 2016 med ett omfattande utbildningsprogram för våra FAK:are inom MTE samt Räddningstjänsterna i Jönköpings län.

 

Nu går vi i standby läge inför sommaren. Det kan bli det torka, östra Sverige har dåligt med vatten. TTC:s lastväxlare står beredd med en 10 000 liters dricksvattentank samt 10 st IBC containers på rullflak, klara att stödja. FAK-F:s båda flakbandvagnar står också klara med 2 000 liter vatten med pumpar på rullflak om det skulle bli skogsbrandsläckning och våra VW-bussar har registrerats för att stå beredda.

 

Stort tack till ALLA som gjort insatser, stora som små.

 

Bill Skoglund

Kårechef / MTE-chef

 

 

Här är länkar till reportage från övningen i Axamo

 

http://www.jp.se/article/battre-beredskap-behovs/

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/var-krisberedskap-ar-inte-bra
 

KÅRNYHETER

2016-06-21 - FAK Jönköpings län
2016-03-29 - FAK Jönköpings län
2016-02-08 - FAK Jönköpings län
2016-01-23 - FAK Jönköpings län
2016-01-11 - FAK Jönköpings län
2015-12-21 - FAK Jönköpings län
2015-11-30 - FAK Jönköpings län
2015-11-24 - FAK Jönköpings län
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Mobil: 
070 - 818 53 56
Bankgiro: 
644-4566