FAK Jönköpings län

Lördagen den 3 december 2016 blev en stor avslutningsdag på 2016:års luftningar vid depån!

8 nya NYA medlemmar hörsammade inbjudan till info om MTE och ytterligare 6 var intresserade, men kunde inte komma till lördagens luftning. De kommer att utgöra ett strålande tillskott till MTE i Jönköping!

 

Vi fick besök av Lars Svensson, kårchef i Kalmar län, som hade med sig en FRG-grupp från Oskarshamn. Gruppen bestod av 6 deltagare, med säkerhetschefen i spetsen. På luftningen deltog även 2 bandvagnsförare och 1 elverksskötare från Kalmar-kåren.

 

Alla våra 8 nya medlemmar samt FRG-gruppen från Oskarshamn fick information om MTE i Jönköpings län. MTE-chefen i Jönköpings län hade fått svår hosta och fick ersättas av försvarsdirektören Kurt Lindberg, länsstyrelsen, som informerade om MTE-uppdraget och F-samverkansavtalet för F-län samt de olika insatser som FAK-F gjort under senare år.

 

Efter informationen fick de nya medlemmarna och FRG-gruppen från Oskarshamn en rundvandring i depåhus C, där 15-talet medlemmar från FAK-F jobbade. Medlemmarna kontrollerade bandvagnar och elverk, samt såg över ATV:erna och motorsågarna efter alla kurserna i november.

 

STORT TACK till Anna Pettersson och Carina Rydell, två FAK-F medlemmar som tog sig an förtäringen och serverade julgröt med ost- och skinkmackor, kaffe och pepparkakor. Båda är med i MTE, en är bandvagnsförare och en är elverksskötare. Totalt serverades runt 30 portioner, och allt smakade mycket bra!

 

Kommande vecka startar med lastning av 375 sängar som ska transporteras till socialstyrelsens förråd. Det är bl.a. sängar som använts i samband med byggandet av akutasylboenden.

 

På fredag är vi inbjudna till Jönköpings kommuns beredskapsdag med föreläsningar.

 

På lördag den 10 december har FAK-F styrelsemöte på Räddningstjänsten i Jönköping med bl.a. planering av 2017 års verksamhet.

 

En nöjd kårchef och MTE-chef

 

Bill Skoglund

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Mobil: 
070 - 818 53 56
Bankgiro: 
644-4566

Kontaktpersoner