FAK Jönköpings län

Under helgen den 8 – 9 april genomfördes programenligt en ADR-tankutbildning på Räddningstjänsten i Jönköping under ledning av Lasse Svensson, kårchef i Kalmar.

8 FAK:are, som även är elverksskötare, kompletterade den redan genomgångna ADR-grundutbildningen med ADR-Tank.

Handhavande av handbrandsläckare samt användande av filt för släcka brand på docka genomfördes på brandövningsplatsen vid Axamo.

 

Nöjd kårchef!

 

Bill Skoglund

KÅRNYHETER

2017-04-10 - FAK Jönköpings län
2017-04-10 - FAK Jönköpings län
2017-03-27 - FAK Jönköpings län
2017-03-24 - FAK Jönköpings län
2017-02-27 - FAK Jönköpings län
2017-02-23 - FAK Jönköpings län
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Jönköpings län

Moliden 23
555 92
Jönköping
Mobil: 
070 - 818 53 56
Bankgiro: 
644-4566

Kontaktpersoner