FAK Umeå

 

 

 

 

krissamarbete i länet

Landshövding Magdalena Andersson skriver under överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbotten. Överenskommelsen signerades i en ceremoni på residenset i Umeå.
FOTO: ANNA-KARIN DRUGGE
Landshövding Magdalena Andersson skriver under överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbotten. Överenskommelsen signerades i en ceremoni på residenset i Umeå.
FOTO: ANNA-KARIN DRUGGE

Västerbotten bättre på att hantera kriser

Publicerad igår kl 14.30

Myndigheterna i Västerbotten har arbetat fram gemensamma rutiner för hur de ska agera vid olyckor och kriser.

överenskommelsens parter

De som står bakom den regionala överenskommelsen är dessa parter:

Länsstyrelsen i Västerbotten
Alla kommuner i Västerbotten
Västerbottens läns landsting
Polismyndigheten Region Nord
Sjöfartsverket, Bottenvikens Sjötrafikområde
Kustbevakningen
Försvarsmakten, Militärregion Nord
SOS Alarm
Sverige Radio Västerbotten
Swedavia
Trafikverket
Svenska Kyrkan

FÖLJ ÄMNEN
landshövdingen
Landstinget
länsstyrelsen
Polismyndigheten
Räddningstjänsten

På tisdagen skrev parterna på vad som heter Överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län.
Samhällsstörningar är benämningen på krissituationer eller olyckor som kan drabba samhället, och som ställer krav på att organisationer kan samverka.

– Ingen av oss klarar en samhällsstörning på egen hand, vi måste få hjälp av andra aktörer.

Det säger Noomi Jonsson, beredskapssamordnare på landstinget i Västerbotten. Hon var en av dem som undertecknade överenskommelsen på länsresidenset i Umeå. I samband med signering gav några av aktörerna sin syn på samarbetet.

– Jag har sett en stor förändring i vår förmåga och vilja att samverka. I dag är det ofantligt mycket bättre än det var för bara 15 år sedan, säger Noomi Jonsson.

Arbetet med överenskommelsen i Västerbotten har pågått under två år.
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, stöttar länsstyrelserna som arbetar med regionala överenskommelser. Arbetet i länet inleddes 2011, och nu har även Västerbotten och Jönköpings län tagit fram sina rutiner.

Caroline Helmersson är beredskapssamordnare i Bjurholms kommun. Hon talade bland annat om krisberedskap.

– Om vi utgår från vardagshändelser, och hanterar dem på ett bra sätt så är vi på god väg att klara även större samhällsstörningar, säger Caroline Helmersson.

Lars-Erik Sundqvist från Räddningstjänsten var inne på samma spår.

– Kontaktvägarna måste finnas i förväg om det ska fungera i en kris. När stormen, snöovädret eller skogsbranden är över oss finns ingen tid för att upparbeta sådant, säger han.

Lars-Erik Sundqvist har goda erfarenheter av arbetet med överenskommelsen.

– Det har präglats av prestigelöshet och en extrem fokusering på resultat, säger han.

I överenskommelsen har aktörerna i detalj gått igenom hur de ska organisera sig före, under och efter en samhällsstörning. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor leds av landshövdingen. Detta råd har en strategisk roll.

Den regionala samordningsgruppen för krisberedskap och skydd mot olyckor ska samordna och driva arbetet i länet. Denna grupp tillsätter också arbetsgrupper för specifika behov eller händelser.
Aktörerna har i överenskommelsen också formaliserat hur utbildningar, konferenser, möten, arbetsgång och informationsdelning ska gå till.

FAK Umeå

Georg Rundström
Dunckersgatan 10c
903 27
Umeå
Telefon: 
090-12 52 15
Mobil: 
070-330 29 83