FAK Umeå

Introduktionsdag med körtest för medlemmar i Motor & Tranportenheter – MTE

 

MSB skapade MTE, tillsammans med de frivilliga motororganisationerna.

Frivilligorganisationerna rekryterar personal som deltager i Introduktionsdag.

Den frivillige som söker till MTE har giltigt körkort klass  C / CE / D för lastbil, lastbil med släp eller buss och vana vid tunga fordon. För sökande till bandvagnsförare eller elverksskötare gäller körkortsklass B.

Alla sökande till MTE skall inhämta godkännande från sin arbetsgivare som medger att den sökande får deltaga i utbildning samt insats inom ramen för MTE.

För att vara lämplig förare vid svåra påfrestningar där dåligt väglag med dåligt väder kan råda måste den enskilde föraren således ha en tillräcklig basförmåga i att framföra sitt fordon.

En praktisk test av denna grundförmåga att hantera fordonet ingår i introduktionsdagen.


Motor- och transportenheter, MTE, bildades av MSB på 10 olika platser i landet. Det är det civila samhällets krisberedskapsenhet med yrkesförare, en kompetenspool,
Med start 2008 började dessa enheter att växa upp med start i södra Sverige. Idag är fem av dem operativa, varav den i Västerbotten är en sådan. Nu har MTE Västerbotten fått uppdraget att utbilda och öva enheterna i Västernorrland och i Jämtland.
Vi kommer att genomföra introduktionsdag 7 maj i Västernorrland och den 24 september i Jämtland.

Gör din anmälan eller ställ frågor till Lasse eller Georg
Motor- och transportenheter, MTE, bildades av MSB på 10 olika platser i landet. Det är det civila samhällets krisberedskapsenhet med yrkesförare, en kompetenspool,
Med start 2008 började dessa enheter att växa upp med start i södra Sverige. Idag är fem av dem operativa, varav den i Västerbotten är en sådan. Nu har MTE Västerbotten fått uppdraget att utbilda och öva enheterna i Västernorrland och i Jämtland.
Vi kommer att genomföra introduktionsdag 7 maj i Västernorrland och den 24 september i Jämtland.

Gör din anmälan eller ställ frågor till Lasse eller Georg

MTE Västerbotten har genomfört ett antal Introduktionsdagar samt fortsättningskurser för buss och lastbil och är därmed vana utbildare för MSB.

Avsikten är att man skall lämna dagen med uppdaterade/nya kunskaper, om MTE i nuläget. Information fås om hela MTE-konceptet, erfarenheter från Branden i Västmanland och mycket annat.

Eleverna kan välja att satsa på lastbil, buss, bandvagn, elverk, ordonnans och stabsarbete.

 

Syftet är att förse samhället med en mycket kompetent enhet med tillgång till personal av yttersta klass, en ledning som är van vid att leda och fordon av allehanda slag.

Sannolikt är, att med Länsstyrelseavtalet, kommer vi även åt lokal för att kunna likt, man gör i Jönköping förvara materiel, och därmed bli än mer nyttig för samhället.

 

Välkommen med din anmälan för att gå denna dagskurs.

Lämna ansökan till Lars Björnerbäck, 070-7230031 070-7230031 eller Georg Rundström, 070-3302983 070-3302983

FAK Umeå

Georg Rundström
Dunckersgatan 10c
903 27
Umeå
Telefon: 
090-12 52 15
Mobil: 
070-330 29 83