Kursanmälan

Kursanmälan

OBS! All elevanmälan sker av kårchef eller av honom utsedd medlem i styrelsen.

Anmäld elev till kurs skall ha genomgått introduktionsutbildning.

Alla fält är obligatoriska.

Kursanmälan form