Ersättning

Ersättning

Förmåner och ersättning under kurs Du som är FAK-medlem och deltar i någon av våra kurser får fri resa till och från kursen samt fri mat och fritt boende. Du får också fri sjukvård under utbildningstiden och skydd genom vissa försäkringar. Om kursen är 1-2 dagar får du oftast dagersättning som är 146 kronor per dag. Om kursen varar minst 3 dagar får du dagpenning för kursdagarna. För lördag och/eller söndag i början och/eller i slutet av kursen dock bara i särskilda fall.

Resa
Din fria resa mellan bostaden och utbildningsplatsen vid kursens början och slut kan ske med tåg i 2:a klass eller motsvarande, alternativt med egen bil. Med egen bil får du ersättning med 25 SEK per mil (2023). Du ska välja det färdsätt som är billigast och/eller lämpligast. Om du väljer tåg, tänk på att priserna varierar mycket under dygnet.

Ersättning
Dagersättningen med 146 kronor vid 1-2 dagarskurser får du om tjänstgöringen är i genomsnitt minst sex timmar per dag. Dagpenningen är lägst 130 kronor och som högst 1295 kronor per dag (2023). Hur stor dagpenningen blir beror på din sjukpenning-grundande inkomst (SGI). Du ska därför ta med dig ett besked från Försäkringskassan om detta till kursen. Ta därför i god tid, helst en månad före kursen, kontakt med Försäkringskassan. Se till att din inkomstuppgift hos dem är aktuell (får vara max 12 månader gammal).

SGI länk.


Din dagpenning beräknas som 90 % av din SGI, delat med 365. Dagpenningen är skattepliktig. FAK drar 30 % i preliminärskatt vid utbetalningen.

Om du förlorar arbetsförtjänst, på grund av att du deltar i en kurs, antingen i en kortare kurs där du får dagersättning eller för lördag och/eller söndag i början eller slutet av en längre kurs, kan du få dagpenning som ersättning för dessa dagar. Villkoret är att du genom intyg från din arbetsgivare kan styrka inkomstbortfallet, det vill säga att arbetsgivaren gör avdrag på din lön för just de dagarna.

Under kursen får du tillfälle att skriva din reseräkning som samlas in i slutet av utbildningen. Ta därför med dig uppgift om ditt plusgiro- eller bankkonto där din ersättning ska sättas in. Se också till att du får med dig bankens clearingnummer. Alternativt skickas pengarna med utbetalningskort till din bostadsadress. Skriv din e-postadress och mobiltelefonnummer.