Från engagerad till avtalsresurs

Från engagerad till avtalsresurs

Samhället är fullt av engagerade människor. Genom FAK kan du organisera ditt samhällsengagemang. Här kommer en beskrivning av vilka vägar man gå som medlem beroende på vad man har för tid, kompetens och ambition. FAK har plats för alla! Ansök om ditt medlemsskap här!

Medlemsavgift

Läs mer om hur allt funkar här nedan!

 

  1. Anmälan.Det första du skall göra är att fylla i en intresseanmälan. Det gör du här. 
  2. Kontakt. Inom ca 1 vecka blir du kontaktad av din lokala kårs styrelse som bjuder in dig till en kort introduktionsubildning. Syftet med denna är dels att ge dig en grundläggande kunskap om FAK´s verksamhet och hur man jobbar i just din region. Det andra viktiga syftet är att få veta mer om dig! Vad vill du, vad kan du, vad förväntar du dig av oss?
  3. Introduktionsutbildning. Du kommer att bli inbjuden till en heldags introduktionsutbildning som genomförs på olika delar i landet jämt fördelat över året. Det är en fördjupning av FAK´s verksamhet samt utbildning i hur den svenska krisberedskapen och Totalförsvaret fungerar.
  4. Vad vill du? Nu kommer ditt första vägval; antingen kan du sikta på att bli en insatsresurs med avtal eller välja att hålla ditt engagemang på lokal nivå. Om du väljer att gå mot avtal så får du en utbildningsplan utarbetad som passar din kompetens. Väljer du den andra vägen finns det massor av spännande uppdrag som du kan utföra i din lokala kår, anpassade efter din kompetens och tid. Som medlem har du tillgång till alla 18 Frivilliga Försvarsorganisationers utbildningar (som inte kräver specialkompetens), så du kan kompetensutveckla dig i allt från Totalförsvarsinformation till Kriskommunikation eller Första Hjälpen. Se alla utbildningar på Frivilligutbildning.se. Skulle du sen i  framtiden vilja gå mot avtal så finns den chansen alltid kvar.
  5. Avtal. När du valt att gå mot avtal så avgörs också genom vilken kanal du skall ha detta. MTE (Motortransportenheter) är våra regionala resurser som kommuner och Räddningstjänster kan avropa genom våra avtal med Länsstyrelserna. Du kan läsa mer om MTE här. Om Trafikverket eller Svenska Kraftnät har behov av ytterligare resurser kan du även teckna avtal med någon av dom. Du kan däremot endast ha ett insatsavtal.   (Inom ett par år förväntar vi oss också att kunna erbjuda avtal med Försvarsmakten)
  6. Arbetsgivarens medgivande. Innan du skriver på ett avtal skall det finnas ett godkännande från din arbetsgivare att denne kommer att bevilja ledighet för övning, utbildning och skarpa insatser. Vill du ha hjälp i dialogen med din arbetsgivare så vänd dig till din kårchef.
  7. Utbildning. Nästa steg är att du går de utbildningar som ditt avtal kräver. Ibland kan man behöva vänta ett tag för att få plats på en utbildning då dessa är begränsade. Under tiden kan du med fördel förkovra dig genom någon utbildning som finns på Frivilligutbildning.se.
  8. Nu är det bara att köra! När du är färdigutbildad så blir du kallad till olika övningar, repetitionskurser samt att du kan bli inkallad till skarpa insatser.
  9. Bli instruktör. Om du har en pedagogisk talang samt uppfyller de övriga förväntningarna vi har på en instruktör eller kurschef så kan du vidareutbilda dig till detta och bistå både vår egen och andras organisationer med din kunskap. Du kan bli instruktör utan att genomgå ovanstående steg om du redan har rätt kompetens.