Kanslinytt

Marcus ordnar föryngringen i FAK

 

Ett besök i garaget. Mycket mer behövdes inte för att väcka Marcus Reindahls intresse för Frivilliga Automobilkåren och dess verksamhet.

 

Givetvis var det Hägglunds bandvagn, BV 206, som utgjorde den första och främsta lockelsen. Men till skillnad från många andra som engagerat sig i FAK hade Marcus inte stött på den klassiska bandvagnen under militärtjänstgöring, vid ett besök på Sweden Rock eller vid något liknande event. Av lätt insedda skäl – Marcus var bara drygt sjutton år när en granne hemma i byn tog med honom till FAK för första gången.

I Karlskrona samlades Blekinge- och Kalmar-kårerna till en intensiv uppstart av workshoprundan

Fyra av 12 platser har nu haft besök av Rikskårchefen och FAK:s vice RKC. Workshopen hanterar såväl FAK:s värdegrund som hur oroligt det egentligen är i Sveriges omvärld. För att få ett bra diskussionsunderlag får man information om FN, EU, NATO, OSSE samt hur dessa organisationer hänger ihop. Även Världlandsavtalet, PFP och PESCO diskuteras som en del av hur värlssamfundet förhåller sig till varandra.

Efter detta får man klart för sig hur Försvarsmakten förändras sedan den nya försvarspolitiska inriktningen lades fast från 2015 och framåt. Sedan får man klart för sig hur vårt Civila försvar byggs upp och hur ansvaret mellan myndigheterna förhåller sig. Slutligen diskuteras hur de 18 Frivilliga Försvarsorganisationernas ansvar och uppgifter ser ut. Sammanfattningsvis kan man efter fyra workshopar konstatera att det finns mycket bra kunskap ute i våra led och jag hoppas att denna kunskap fått sig en boost ytterligare efter våra besök.

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Vaccinationskontroll av delegaterna vid Riksstämman 2021-09-17--19

Nu ligger riksstyrelseprotokoll nr 20 samt styrelseprotokollet för det konstituerande riksstyrelsemötet under ladda ner men återfinns även nedan som pdf-filer.

Riksstämman öppnad. Deltagarna lyssnar intresserat

Nu ligger protokollet inklusive alla bilagor under ladda ner. Bilagorna kommer först och sist ligger själva protokollet.