Kanslinytt

Här kommer mars månads nyhetsbrev! Viktig och nyttig information!!

Uppmärksamheten var stor när Brigadgeneral Stig-Olof Krohné beskrev omvärldsläget.

Nästan samtliga FAK:s Kårchefer och medlemsansvariga från hela riket samlades på Transporttekniskt Centrum i Jönköping helgen den 25-26 februari.

Fokuserade riksstyrelsemedlemmar inför lite svåra beslut!
Rikskonferensen 2023 genomförd och finns på You Tube . En bildsammanfattning ligger också på FAK hemsida

Riksstyrelsemöte från januari ligger nu på ladda ner men finns även här som länk. Är man intresserad av Folk och Försvars Rikskonferens så finns alla föredrag på deras hemsida. Ett bildspel finns också upplagt på vår hemsida.

Rikskonferensen Folk och Försvar 2023 öppnas

Rikskonferensen Folk och Försvar 2023 genomfördes mellan den 8 till den 11 jauari i Sälen. Samtliga föredrag går att ta del av från Folk och Försvars hemsida. I bildspelet finns de intressantaste föredragshållarna och vilka block som man höll sitt anförande inom.

 

https://folkochforsvar.se/themepage/folk-och-forsvars-rikskonferens-2023/