Kanslinytt

Nu ligger protokollen från Riksstämman 2019, Riksstyrelsesamanträdet 2019-09-27 och det konstituerande Riksstyrelsesammanträdet under ladda ner. Dessutom hittar ni sammanträdestider för Rikskårstyrelsens sammanträden 2019-2021 i anslutning till styrelseprotokollet 2019-09-27.

Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Boel Godner, hälsade alla välkomna till Södertälje och Scandic Skogshöjd.

Helgen inleddes med att Rikskårstyrelsen genomförde styrelsemöte där man bl a gick igenom Riksstämman. Förutom detta så behandlades anmälningar till kurser och kårernas kontakt med sina medlemmar. Dessa två delar av FAK:s verksamhet är helt avgörande för en positiv utveckling av vår organisation.

 

 

Intresserade lyssnar på vad Riksstämman 2019 kommer att innehålla

Planeringen inför Riksstämman på hotell Skogshöjd i Södertälje är nu i det närmaste klar. Program och allt underlag är dels utskickat till samtliga delegater men finns också upplagt under ladda ner. Där kan man konstatera att en av talarna är vår Försvarsminister Peter Hultqvist. Det ska bli mycket spännande att höra vad han och övriga talare har för uppfattning om utvecklingen av Sveriges Totalförsvar och hur man anser att Frivilliga Försvarsorganisationer i allmänhet och FAK i synnerhet kommer i i bilden. 

 

Vi ser fram emot Riksstämman som startar om en dryg månad!

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Ett par km norr om Lassekrog

Med ett drygt 100-tal närvarande uppmärksamades årsdagen av det officiella slutet på skogsbränderna i Ljusdalstrakten 2018. Landshövding Per Bill hade tagit iniativet till manifestationen och bjudit in ortsbefolkningen samt de organisationer och myndigheter som med sitt engagemang och kämparinsats slutligen besegrade eldhärdarna.

22 organisationer, kommuner och myndigheter fick ta emot ett vackert diplom för sina insatser, däribland FAK. Med stolthet mottog Rikskårchefen diplomet ur Landshövdingens hand. Förutom RKC fanns även FAK-Jämtland representerade. 

Som ett varaktigt minne på platsen avtäcktes en minnessten som en lokal stenhuggare låtit iordningställa. Ett värdigt monoment över att människors gemensama styrka kan övervinna de värsta faror.

Ytterligare bilder och text finns på Länsstyrelsen Gävleborgs Facebooksida under #‎tillsammansärvistarka. Även FAK:s egen Facebooksida innehåller lite fler bilder.