Kanslinytt

Rep kurs BV, det låter kanske inte så märkvärdigt, men fundera lite på det.

Solen går ner över Jönköping men upp för FAK i Framtiden!

Under en brittsommarlördag genomförde Borås och Kronoberg en Workshop i Jönköping under ledning av Elise Pavicic. Ideer kom upp och behandlades som nya utmaningar för hur verksamheten ska bedrivas i framtiden. Krav ställdes på Rikskåren att få fler resurser att röra sig med för att både få in nya meddlemar och bibehålla befintliga. 

Båda kårerna var motiverade och inspirerade varandra till nya tag!

Elise inventerar drivkrafterna i Jönköpings- och Skaraborgskårerna.

Som säkert en del av er sett på vår nya hemsida så startar vi ett framtidsprojekt i syfte att stärka FAK som organisation. Sommarens insatser har skapat en enorm positiv uppmärksamhet där många visat intresse för att bli medlem i FAK.

 

I intentionsförklaring framgår hur vi tänker gå vidare där vi nu har börjat med de två första workshoparna i Karlskrona med kårerna i Kalmar och Blekinge och i Jönköping med kårena i Skaraborg och Jönköping.

 

Syftet är att öka kunskapen om hur man motiverar och engagerar sina medlemmar och rekryterar nya. Worshopen leds av vår kommunikations- och utvecklingsansvarige Elise Pavicic.

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

 

Frivilliga automobilkåren har mottagit ett tackbrev från Regeringskansliet.