Kanslinytt

Morgon i Skaraborg

Den andra delen av Kårchefsrådet genomfördes lördagen den 10 april med ett 70-tal deltagare på 49 olika uppkopplingar. Resultatet blev återigen positivt och förutsättningarna för sådana möten digitalt kan nu anses vara mycket goda. Dock kommer även fysiska Kårchefsråd att genomföras så fort pandemin släpper men man kan anordna snabba informationsmöten på bredden med hjälp av den nyanskaffade utrustningen. 

Bilderna som presenterades på kårchefsrådet ligger under ladda ner men finns även i nedanstående fil.

 

Tack alla som deltog och än en gång välkommen till de tre nya kårcheferna i Umeå, Bertil Eckeryd, Örebro, Mats Westerdahl och Kronoberg, Joakim Backman!

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Egen tagen bild bäst!

På förekommen anledning vill vi påminna alla som lägger in bilder och foto på hemsidan att kolla så det inte finns en upphovsperson bakom. Det är absolut bäst att själv ta ett foto av pågående verksamhet och sedan lägga ut. Detta gäller även Facebook och Instagram där FAK har konto. I bifogat dokumen finns punkter man ska tänka på innan man lägger ut något som kan vara i strid mot upphovsrätten. I dokumentet anges även en annan säker metod nämligen att länka från hemsidan till en bild eller artikel.

 

Råden finns också upplagda under "Ladda ner"

Vi står nu inför att stora grupper i samhället ska få vaccin mot covid-19. Risken för att kriminella skall utnyttja situationen är ett faktum.

 

I syfte att stärka allmänheten i att förstå när de får ett legitimt erbjudande om vaccinering och inte, har polisen tagit fram bifogad information som alla bör känna till.

Vi ses väl där? Se hela programmet: http://bit.ly/2Pa76Fn

Mötesplats Samhällssäkerhet genomförs digital 23-24 mars. Passa på att lära dig mer om de förstärkningsresurser som vi frivilliga försvarsorganisationer kan stödja myndighet, länsstyrelser och kommuner med http://bit.ly/2ZRZmKf