Kanslinytt

Nu ligger Riksstyrelseprotokollet från 2017-12-02 under "Ladda ner". Till protokollet följer 6 bilagor.

Ni som är kallade till Kårchefsrådet den 24-25/2 - glöm inte att anmäla er senast den 19/1!!

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

                                              

2017-12-13


Bästa FAK:are
Jul och Nyår närmar sig med stormsteg – bildligt talat. Förutom snöstormar så har en hel rörelse ”metoo” skakat om världen under senare hälften av 2017. Den har säkert nått in i FAK också men än så länge har inga skelett trillat ut ur garderoben och jag hoppas på att vår värdegrund som omfattar människors lika värde utgör en garant för att så inte skall ske heller.
Det har gått riktigt bra för FAK 2017 på de flesta planen. Verksamhetsuppdragen från MSB har i modern tid aldrig varit mer omfattande än i år och antalet FAK:are som gått kurs har därmed aldrig varit högre. Vi har varit insatta i skogsbränder i Småland, vi har stått för transporter och säkerhet på Sweden Rock i Blekinge mm mm. Genomförda aktiviteter som nästan alla Kårer skickade in i oktober är mycket imponerande. Grundat på dessa aktiviteter och på en förbättrad ekonomi har vi kunnat betala ut fullt administrativt bidrag till kårerna igen.
Vi har också rekryterat ett stort antal medlemmar men tyvärr inte lika många som fallit ifrån. Detta innebär att färre medlemmar genomfört flera uppdrag vilket också är en prestation. Men vi har ett allvarligt åldersläge som vi måste jobba med. Drygt 1/3 av våra medlemmar är födda på 40-talet eller tidigare och är därmed snart 70 år och däröver. Självklart har huvuddelen fortfarande mycket att ge och lojaliteten är överväldigande i denna kategori. Passar man inte barnbarn eller är utomlands så ställer man upp, men vi måste ändå ta krafttag i föryngringsprocessen. Vi har från och med nästa år ett antal gyllene tillfällen till detta där vi bland annat ska engagera oss i den numera återkommande Krisberedskapsveckan som 2018 genomförs den sista veckan i maj. Att FAK engagerar sig i detta och i information till det civila samhället kan vara starten till en ny kontaktyta med krismedvetna och fordonsintresserade människor i samhället. Förutom krisberedskap ska här alltså satsas på REKRYTERING.
Det är inte bara att rekrytera – det måste hända något också för de som väljer att bli medlemmar. Vi på kansliet kommer att göra vårt yttersta för att skapa resurser som ni ute i kårerna kan använda för att engagera och vidareutveckla våra medlemmar inom FAK.
Kårchefsrådet i februari kommer att kraftsamla på att hitta lösningar som ska hjälpa oss att nå framgång ibland annat rekryteringen. Men sitter ni på någon genial idé som vi kan använda oss av så kläm fram den omgående.
Därmed önskar jag och Kristian alla FAK:are med familjer en fantastisk Jul och ett riktigt Gott Nytt År så att vi utvilade och med förnyade krafter kan ta oss ann utmaningarna 2018!!
Curt-Ove och Kristian

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB satsar stort på Krisberedskapsveckan 2018 som genomförs den 28 maj till den 3 juni. Frivilligorganisationerna kan komma att tilldelas ekonomiska resurser för att kunna delta på ett aktivt sätt. Vi inom FAK ser det som en fantastisk möjlighet att marknadsföra vad vi gör och vilka kompetenser som finns i vår organisation. Reservera alltså denna vecka för att medverka i Krisberedskapsveckan och gå in på länken

 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/Om-Krisberedskapsveckan-2018/

 

och läs mer om vad som kommer att hända.

 

Både här och på MSB:s hemsida kommer vi att uppdatera innehållet så att alla känner till vad som kommer att hända men det viktigaste är att alla FAK:s kårer engagerar sig i denna vecka och får våra medlemmar inspirerade att sprida hur vi invånare kan öka vår beredskap om och när krisen kommer!

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

FAK-Jönköping har tagit fram en kollektion med varselvästar för MTE.