Kanslinytt

Nu finns en ny digital avtalsblanket framtagen för frivilligavtal att ladda ner under sektionen "Avtal" hör på sidan "Ladda ner". Blanketten går att börja fylla i direkt här på hemsidan och sedan skriva ut för traditionell signering.

Riksstämma 2021-09-18--19

Nu ligger protokoll från extra riksstyrelsemöte m a a beslut om särskilda bestämmelser för genomförande av FAK Riksstämma. Dessutom ligger de bestämelser som antogs vid styrelsemötet samt program för stämman i bifogade filer.

Under "Ladda ner" finns nu även en rubrik "Riksstämma 2021-09-18--19" där samtliga utskickade dokument inför stämman finns upplagda. För att spara papper kan man som ombud ladda ner dokumenten i sin dator/padda efterhand som de behandlas.

Rikskårstyrelsen genomförde sitt senaste samanträde den 5 augusti och protokollet därifrån ligger nu under ladda ner. Vid samanträdet diskuterades bl a FAK:s inriktning fram till 2023 samt övriga underlag som skall upp för behandling under Riksstämman den 19 september 2021. Dessa underlag är nu utskickade till samtliga kårchefer för att behandla i respektive kår och ge ombuden till stämman ingångsvärden för besluten som ska fattas den 19/9.

Nyhetsbrev juni är nu utskickat till medlemmar med registrerad e-postadress. Har du inte fått det så kontakta din kår.

Riksstyrelseprotokoll nummer 17 från 2021-05-29 ligger nu under ladda ner.