Kanslinytt

Här sliter Jenny, Jonni och Danne med slangar och munstycken som samlats in och paketerats .

FAK stödjer FortV med återställande av brandmateriel

I nästan två veckor har personal från FAK-Skellefteå och FAK-Jönköping befunnits sig i Trängslet för att hjälpa Fortverket i det tuffa arbetet med att återställa skjutfältet efter den stora skogsbranden. I dag den 14 augusti syns inte längre några rökpelare men otroliga mängder materiel som använts under insatsen ligger kvar i området. Det mesta är slang men även pumpar, fördelare, munstycken mm som ska samlas in och paketeras i därför avsedda containers. Enbart slangarna mäter totalt 4 mil och ligger främst i anslutning till begränsningslinjerna som ofta går över de enorma myrarna på skjutfältet. Det blir alltså ett tungt och blött jobb men som ingen i FAK-gänget tvekar över att ta sig ann.

Fortverket vill genom mig framföra ett jättetack till de inblandade FAK:arn som alla gjort ett fantastiskt jobb!

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

På youtube finns det nu 2 filmer från de pågående insatserna i Ljusdal. Länkar till filmerna återfinns nedan.

 

Tack till Bo Nix, Jörgen Wennberg Michael Wiren och Jonas Bärnheim för att vi får använda era bilder och klipp från insatsen för att visa vad Friviliga automobilkåren gör för typ av arbeten vid en skogsbrandsinsats.

 

/Jonas

 

0730-259 951

Trafikverket har inrättat ett journummer för personalplanering för medlemmar som har avtal med TrV och Svenska Kraftnät. Dit kan man vända sig för att få information om när det är aktuellt att bli inkallad som förare.

Numret till jourhavande personalplanerare är 0730-259 951. Tillsvidare är det enbart bandvagnsförare som är aktuella. På sikt kan även medlemmar som har SvK operatörsavtal för elverk bli aktuella att sättas in.

Som säkert en del av er noterat delas just nu ett Facebookinlägg som tar upp problematiken med vem man har avtal med och vilken myndighet man sedan tillhör i händelse av insatts.

FAK får uppdrag av MSB för utbildning av personal, bl a bandvagns-, lastbils-, buss,- ATV och snöscoterförare samt motorsågs- och elverksoperatörer mm.

Om man t ex genomför en bandvagnsutbildning med inriktning Trafikverket eller Svenska Kraftnät så skrivs ett avtal mellan respektive myndighet och den enskilde som reglerar bl a försäkring och ersättning mm vid ev insats. Om t ex Trafikverkets bandvagnsstyrka blir ianspråktagna vid en katastrof som vi nu står inför kallas den enskilde medlemmen in för att verka i insatsen under viss tid för att därefter bli avlöst så att uthålligheten säkerställs. På samma sätt agerar Svenska Kraftnät när deras bandvagnsstyrka blir insatt. När det gäller de 10 MTE-ledningarna så kallas dessa in av resp Länsstyrelse/räddningstjänst så att rätt kompetens kommer på rätt ställe. Just nu stödjer Räddningstjänsten från Jönköping Räddningstjänsten i Ånge och i den styrkan ingår personal från MTE Jönköpings och Värmlands län. MTE-personalen därifrån kommer att avlösas efterhand under söndagen och torsdagen och ersättas med personal från andra MTE-ledningar i direkt överenskommelse mellan resp MTE-chef.

Just nu har vi ett stort antal medlemmar som gör en hjälteinsats på många håll i landet och jag är otroligt tacksam för deras engagemang.

Insatsen i hela landet kommer att ta mycket lång tid att genomföra med tanke på det eftersläkningsarbete som väntar efter att man fått kontroll över bränderna. Trafikverket, Svenska Kraftnät och MTE-ledningarna kommer att behöva utnyttja tillgängliga medlemmar med avtal. Det kommer säkert också att behöva tecknas nya avtal där den enskilde först måste få klartecken från sin ordinarie arbetsgivare.

Jag beklagar självklart om någon blivit felaktigt inkallad men det är resp myndighet Trafikverket, Svenska Kraftnät och Länsstyrelse/Rädningstjänst som ansvarar för detta eftersom det är dessa som vet vad som behövs av våra professionella frivilliga framme i insatsområdet och som svarar för deras säkerhet.

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Det är torrt i skog och mark, över hela landet har räddningstjänsten ryckt ut för att släcka mark och skogsbränder.

 
En skogsbrand kan kräva att åtskilliga resurser innan faran är över och förare från Frivilliga Automobilkåren har vid flera tillfällen under de senaste åren hjälpt till vid skogsbränder.

Det har gett oss nya erfarenheter så som hur slangdragning bäst utförs med hjälp av bandvagn, kunna hantera pumpar och brandslangar. 
 
I år är det dags igen med ett extremt torrt sommarväder i många delar av landet.
 
Frivilliga Automobilkåren är redo.