Kanslinytt

Nu finns det snygga FAK-bälten i skinn att beställa i profilshoppen.

Många inspirerande idéer under Kårchefsrådet diskuterades vid förra riksstyrelsemötet.

Riksstyrelseprotokollet från 28 mars ligger nu umder ladda ner. Dessutom ligger redovisningen för alla kårernas projekt som en bilaga till protokollet. Skicka in redovisningen till Jan-Eric Malmin senast en vecka efter att ni genomfört respektive projekt eller verksamhet i KBV!

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

BANDVAGNSFÖRARE i TRAFIKVERKSPOOLEN!
Välkommen att söka för att delta i Trafikverkets övning Vattensalamander som genomförs under två tillfällen vecka 20 2019, Lördgen den 11 maj, kl 12.00 till tisdag den 14 maj kl 13.00 eller Torsdag den 16  maj kl 12.00 till söndag den 19 maj kl 13.00. Övningen genomförs i Dala-Storsund och kringliggande vattendrag

 

Under övningen kommer bandvagnsbesättningarna bl.a. att träna i förberedelser, körning och säkerhetsåtgärder vid uppdrag som har koppling till vattendrag och sjöar inklusive hantering av materiel som kan användas vid sådana uppdrag, t.ex översvämmningsbarriärer.

 

Ingår du i Trafikverkets bandvagnspool, innehar giltigt förarbevis och har genomfört minst tre bandvagnskurser ( grund barmark, grund snö och avancerad alt. rep.kurs) så lämna din intresseanmälan till Kristian på kansliet senast på fredag den 5 april. Ja vi vet  - det är snabba ryck.

Här är nyhetsbrevet för mars!

Se bifogad fil nedan.

Efter stor pappersexercis av främst Kanslichefen Kristian Reinoso och vår stora ekonomistötta, Mikael Rye Försvarsutbildarna, så är nu verksamhetsberättelsen och årsbokslutet reviderat och insänt. Stort tack till alla inblandade som gjort ett gediget och nogrant arbete under hela processen.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC