Kanslinytt

Riksstyrelseprotokoll 11 från 2020-08-18 ligger nu under "Ladda ner"

Augustis nyhetsbrev är nu utskickat! Har du inte fått det så kontakta din kår och lägg till eller uppdatera din e-postadress!
Besökare vid FAK-Dalarnas insats för Krisberedskapsvecka i Djurås skola.

I närmare 30 gradig värme genomförde FAK-Dalarna en "försenad" uppstart av Krisberedskapsveckan. Många hade tagit sin tillflyckt till sjöar och hav den gångna helgen på grund av värmen vilket innebar att besökarna var något färre än förväntat. Ändå var intresset stort för de fordon som FAK-Dalarna visade upp. Glädjande var att Trafikverket ställde upp med en av sina bandvagnar som vi och Bilkåren normalt betjänar. Detta är ett mycket gott tecken på ett väl fungerande samarbete framöver.

Ett stort tack till medlemmarna i FAK-Dalarna som stod för förevisningen och till Trafikverkets bandvagnsstyrka som stod för bandvagnen.

Jonas Bärnheim

För er som inte deltog i webbseminariet 30/6 så har ni möjlighet att lyssna till Jonas Bärnheims föredrag som finns inspelat. Här kan ni få tips och inspiration. Jonas är kårchef i FAK-Blekinge.