Kanslinytt

Jonas Bärnheim

För er som inte deltog i webbseminariet 30/6 så har ni möjlighet att lyssna till Jonas Bärnheims föredrag som finns inspelat. Här kan ni få tips och inspiration. Jonas är kårchef i FAK-Blekinge.

Nyhetsbrevet för juli 2020 är nu utskickat till medlemmar som har en fungerade e-postadress. 
Har du inte fått det så kontakta din kår så lägger dom in rätt e-postadress till dig och skickar dig nyhetsbrevet.

Som medlem inbjudes Du till en kväll med information och bildspel från olika personer som har med vår verksamhet att göra, på ett eller annat sätt. Det är FAK Gotland som arrangerar, så fokus kommer ske på Gotland, men även FAK Riks. Diskussion kommer ske kring FAKs roll i kommuner- och regioner gällande Covid-19. Hur totalförsvarssatsningen ser ut, och hur den fortlöper. Det kommer även redogöras från FAK Gotland och FAK Blekinges föreningar. Vår tanke är att alla FAK-medlemmar i Sverige ska få möjlighet att deltaga på detta seminarium. MÖTET SKER ON-LINE

 

Mötet avslutas med kortare frågestund

 

Öppna nedanstående inbjudan och anmäl dig direkt till Åsa!

Nu ligger riksstyrelseprotokollet från den 28 maj 2020 i "Ladda ner"

Nyhetsbrev maj 2020

Nyhetsbrevet för maj 2020 är utskickat och finns att ladda ner här!