Kanslinytt

ÖB och GD MSB öppnar Totalförsvarsdagen i Malmö. Läs mer om händelsen i sommarens Nyhetsbrev nedan!

Ett färskt Nyhetsbrev tillverkat av FAK:s nye skribent Per Lunqe är nu utskickat till alla medlemmar i FAK! Detgår även att läsa här!

FAK:s Rikskårchef och vice Rikskårchef tillsammans med Landshövdingen i Stockholm och Generalsekreteraren för Sveriges Veteranförbund!

Ett efterlängtat dokument ligger nu under ladda ner och här på denna sida. Ledningsdokumentet med nya och gamla styrelseledamöter är en viktig del i möjligheten att hålla kontakt kårer emellan och mella Kansliet och kårerna. Det är ett levande dokument som kan komma att förändras efterhand. Läs också igenom så att inget är galet redan nu.

Ledningsdokumentet från 2021 ligger kvar en månad för ev jämnförelse.

Sarajevo idag. Under Bosnienkriget var Sarajevo ockuperat och stora delar av staden sönderbombades.

Under ladda ner finns nu de två senaste protokollen från riksstyrelessammanträdena samt rapprten från riksstyrelseresan till Bosnien-Hercegovina.

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel anländer till Karlavägen 65

Kronprinsessparet, de Frivilliga Försvarsorganisationerna och flyktingarna

 

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte den 19 april Karlavägen 65 och sex frivilliga försvarsorganisationer. Det var ett kronprinsesspar som var där för att lära sig mer om de Frivilliga Försvarsorganisationerna som är engagerade Totalförsvarets civila verksamhet. De lyssnade och frågade.

Det som verkligen var av intresse under mötet i Försvarsutbildarnas lokal, var flyktingarna från Ukraina. Hur har de Frivilliga Försvarsorganisationerna, FFO, mött denna situation?

FOS ordförande och rikslottachefen Heléne Rådemar presenterade först lite övergripande samtliga FFO:er för Kronprinsessparet och medlemstillströmningen sedan kriget bröt ut, 8000 nya medlemmar.

Vi har engagerade medlemmar med stark försvarsvilja, sa Heléne Rådemar.

Curt-Ove Jakobsson, rikskårchef för Frivilliga Automobilkåren, FAK, tog vid och berättade om FAK:s 25 kårer, visade en film om FAK:s depå i Jönköping. Han berättade för ett intresserat kronprinsesspar om tidigare insatser, skogsbränderna 2014 och framåt, om fågelinfluensan och det nu pågående flyktingmottagandet.

Prins Daniel frågade sig om det arbete som Svenska Blå stjärnan och FAK gör för att upptäcka djur med sjukdomar som rabies vid gränserna. Kristin af Malmborg, generalsekreterare för Svenska Blå stjärnan svarade att det är mycket liten risk för rabies som visserligen är en allvarlig sjukdom.

Kronprinsessan uppskattar frivilligorganisationernas arbete med flyktingmottagande:

Bra i oroliga tider att det görs något konkret, sa Kronprinsessan.

Prins Daniel frågade:

Hur fungerar det med ert flyktingarbete?

Ylva Jonsson-Strömberg från Svenska Röda Korset svarade:

Vi har 20000 frivilliga som hjälper flyktingbarn med sådant som språket och läxläsning. Vi är ute i kommunerna. Vi hjälper Ukrainaflyktingarna med myndighetskontakter, vilka de ska kontakta.

Prins Daniel frågade hur Svenska Lottakåren kommunicerar med flyktingarna. Generalsekreteraren Anna Nubäck sa att mycket kontakt går via sociala medier, kanaler som ligger vid sidan av personliga möten.

Försvarsutbildarnas generalsekreterare Bo Stennabb berättade om sitt förbunds arbete med att bistå myndigheterna med tolkar så att de lättare ska kunna kommunicera med flyktingarna.

Tomas Warberg, generalsekreterare för Civilförsvarsförbundet visade Kronprinsessparet en krislåda som man ska ha hemma. Det var en låda som Kronprinsessparet uppskattade, liksom den tid som frivilligorganisationer gett dem.

 

 

Text och foto

 

Per Lunqe

Nyhetsbrev för april är utskickat till samtliga medlemmar, har du inte fått det kontakta din kår! Du kan även ladda ner det här!