Kanslinytt

Corona - Du behövs!

 

Alla kan hjälpa till – och allas bidrag behövs. Vi uppmuntrar dig som medlem i Frivilliga Automobilkåren att aktivt hjälpa till i denna svåra tid.

Här har vi listat ett antal sätt som du kan bidra:

Stockholm läns landsting söker sjukvårdspersonal.
Västra Götalandsregionen söker sjukvårdspersonal och servicepersonal (Lokalvårdare, kock, måltidspersonal, patientvaktmästare, dörrvärd eller annat).


Röda Korset söker frivilliga i Luleå, Varberg, Linköping, Umeå, Lund, Östersund, Göteborg, Skellefteå, Örebro, Gotland, Helsingborg, Växjö och Nacka.


Hjälp till i din lokala frivilliga resursgrupp (FRG).


Om du har sjukvårdsutbildning kan du hjälpa till inom sjukvården och inte bor i Stockholm eller Västra Götaland så kontakta ditt närmaste sjukhus eller vårdcentral.


Kan du hjälpa till och handla till de över 70 år som sitter i karantän så sätt upp en lapp i trapphuset, ring på hos dina granne, sök upp Facebookgrupper på orten där du bor som redan startat handlingshjälp, starta en egen Facebookgrupp om du inte hittar någon på din ort, kontakta din kommun och fråga hur du kan hjälpa till.


Ring och prata med vänner och bekanta eller FAK:are som du tror sitter i karantän och som kan behöva någon att prata med.
Kontakta din lokala styrelse och fråga hur ni kan hjälpa samhället.


Tillsammans kan vi FAK:are göra skillnad!

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Bästa FAK:are

Under eftermiddagen den 17 mars har de Frivilliga Försvarsorganisationerna i Centrala FOS för bland annat att överlägga om nuvarande Coronasituation. FFO:erna agerar på olika sätt men FAK gör som huvuddelen och följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer. Vi gör alltså bedömningen att inte ställa in verksamheten för närvarande, tex kurser och andra utbildningar. Dock måste var och en ta ställning till att medverka beroende på sitt hälsotillstånd och framförallt inte utsätta andra riskgrupper för smittorisk.

 

Det kan kanske kännas bra att ha några punkter att förhålla sig till när ni ska genomföra någon verksamhet:

- FAK följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd

- Uppmana deltagare i utbildning eller möte att vara noga med hygien

- Delta inte i verksamhet om du känner sjukdomssymtom, eller om någon i familjen uppvisar sjukdomssymptom

- Vi har en beredskap att fatta beslut om inställd verksamhet om rekommendationerna ändras

 

Var försiktiga och ta hand om er men kom också ihåg att det är i en samhällsstörning som vi inom de Frivilliga Försvarsorganisationerna har en stor roll att fylla som stöd till samhället och våra medmänniskor.

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Från Kårchefsrådet i Skövde

Här kommer ett rykande färskt Nyhetsbrev. Det kommer även att skickas ut via mail till alla medlemmar med e-mailadress.

Ordföranden delar ut hederssköld till vice Ordförande Per-David Wennberg som även justerade det senaste Riksstyrelseprotokollet.
Engagerade deltagare vid Kårchefsrådet i Skövde

Kårchefsrådet 2020 genomfördes i Skövde den 22 till den 23 februari. Stort fökus lades på det nya Totalförsvaret och hur FAK ska förhålla sig till detta. Ett antal föreläsare ur Försvarsmakten redovisade hur framtiden kan komma att se ut och hur viktigt de Frivilliga Försvarsorganisationernas verksamhet skall tas till vara. Anteckningar från mötet samt pressentationerna ligger nu under "ladda ner" och beskriver grundligt vad som behandlades. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla deltagare och föreläsare för ett engagerat och mycket givande Kårchefsråd.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC