Kanslinytt

Det är torrt i skog och mark, över hela landet har räddningstjänsten ryckt ut för att släcka mark och skogsbränder.

 
En skogsbrand kan kräva att åtskilliga resurser innan faran är över och förare från Frivilliga Automobilkåren har vid flera tillfällen under de senaste åren hjälpt till vid skogsbränder.

Det har gett oss nya erfarenheter så som hur slangdragning bäst utförs med hjälp av bandvagn, kunna hantera pumpar och brandslangar. 
 
I år är det dags igen med ett extremt torrt sommarväder i många delar av landet.
 
Frivilliga Automobilkåren är redo.
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddslagar i kraft

Nu ligger ett antal mycket viktiga dokument under "Ladda ner" som ska visa vägen till den nya dataskyddslagen som träder i kraft den 25 maj 2018. Dels är det FAK övergripande policy avseende GDPR men också uppifter på vem som är ansvarig för vad. En mycket viktig del när det gäller hemsidan är att man inte får lägga in foto på personer utan att i förväg ha fått deras samtycke.

Ett annat viktigt dokument är rapporteringsskyldigheten till nästa nivå om man misstänker att personuppgifter hanterats på ett felaktigt sätt t ex utdrag från det gemensamma medlemsregistret. Skulle enskilda kårer ha egna register på sina medlemmar än det gemensamma så ligger det på respektive kårs juridiska ansvar. Därför är det också viktigt att respektive kår har ett eget organisationsnummer. Detta får man efter en ansökan på blankett "SKV 8400" som finns på www.skatteverket.se .

 

I dokumenten återfinns också en överenskomelse mellan Riks och enskild kår som skall skrivas under av kårchef och RKC. Enklast är att ni skriver ut denna och skickar i original till FAK Kansli, 114 49 Stockholm så skriver jag under och arkiverar dokumentet här.

 

För ytterligare information kontaktar ni Kristian på kansliet.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Från FAK-riks håller vi på och ta fram banderoller att användas i samband med kommande krisberedskapsveckan.

16 stycken "upp och ner" banderoller (80x200cm), finns i 4 olika motiv.

4 stycken större rekryteringsbanderoller (100x600cm).

 

Fram till den 1 februari så har kårchefen möjlighet att föreslå sina medlemmar för olika utmärkelser. Tidpunkten är satt så att man kan dela ut medaljer mm under högtidliga former vid t ex årsstämman. Vilka och när det går att föreslå framgår i kapitel 13 av FAK:s Handbok. Den gavs ut första gången 1998 men äger fortfarande giltighet när det gäller t ex utmärkelser.

Bestämmelser för utmärkelser ligger nu under "Ladda ner" - Övrigt. Där ligger också blankett nr 13 som används vid ansökan.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Protokollet finns även på startsidans högerlist för snabbare nedladdning!

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC