Kanslinytt

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB satsar stort på Krisberedskapsveckan 2018 som genomförs den 28 maj till den 3 juni. Frivilligorganisationerna kan komma att tilldelas ekonomiska resurser för att kunna delta på ett aktivt sätt. Vi inom FAK ser det som en fantastisk möjlighet att marknadsföra vad vi gör och vilka kompetenser som finns i vår organisation. Reservera alltså denna vecka för att medverka i Krisberedskapsveckan och gå in på länken

 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/Om-Krisberedskapsveckan-2018/

 

och läs mer om vad som kommer att hända.

 

Både här och på MSB:s hemsida kommer vi att uppdatera innehållet så att alla känner till vad som kommer att hända men det viktigaste är att alla FAK:s kårer engagerar sig i denna vecka och får våra medlemmar inspirerade att sprida hur vi invånare kan öka vår beredskap om och när krisen kommer!

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

FAK-Jönköping har tagit fram en kollektion med varselvästar för MTE.

Det justerade Riksstämmoprotokollet med 6 bilagor ligger nu under "Ladda ner" . Bilagorna ligger i en följd om man vill skiva ut dem.

Även det sista Riksstyrelseprotokollet med den gamla styrelsen från 2017-09-22 ligger under "Ladda ner". Enklast når man dessa dokument här till höger under "Senaste dokument".

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

I avvaktan på att Riksstämmoprotokollet blir justerat så ligger det efterföljande konstituerande styrelsemötet under "Ladda ner"! Man hittar även protokollet på startsidan längst till höger - "Senaste dokument".

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson håller på att få ordning på sitt bildspel som samtidigt ska gå ut till de 6 platserna i landet som medlemmarna samlats på.

Under lördagen den 23 september genomförde FAK sin Riksstämma som hålls vart annat år. Just denna Riksstämma var speciell av minst två skäl:

1. Den genomfördes precis när övningen Aurora hade sin intensivaste period och alla höjdare var samlade i Stockholm för att beskåda förevisningen på Gärdet. Detta innebar att Rikskårstyrelsen beslutade att genomföra stämman utan en utbildnings/informationsdag. Detta medförde också att vi inte bjöd in övriga organisationer och myndigheter med undantag från MSB som vi får all våra uppdrag från.

2. Rikskårstyrelsen beslutade också att genomföra Riksstämman "Online" dvs med mellersta och norra Sveriges delegater uppkopplade på länk. Detta var naturligtvis ett mycket djärvt grepp men sparade många resor och en hel del pengar. Delegaterna var samlade i Skellefteå, Umeå, Östersund, Gävle (Dalarna och Gävleborg), Karlstad (Värmland och Örebro) och Skövde (Göteborg, Borås, Norra Älvsborg och Skaraborg). Övriga landets delegater inklusive Rikskårledningen befann sig på Försvarsutbildarnas kursgård i Höllviken.

Sammanfattningsvis så kunde vi genomföra stämman med mindre tekniska problem men där alla som ville yttra sig i sann demokratisk ordning hade denna möjlighet. Vi lärde oss en hel del inför framtida motsvarande uppkopplade möten och det kändes som att vi var först med något nytt som har framtiden för sig. Återigen ett djärvt grepp som lyckades över förväntan.

Ett stort tack till FAK-Malmö som arrangerade stämman och till FAK-Blekinge som tekniskt hanterade kommunikationen. Jag vill också rikta ett stort tack till alla delegaterna som kände att man var med om något nytt och som visade tål amod när tekniken för några minuter svajade!!!!

Om någon vecka kommer ni att kunna läsa protokollet från stämman som då finns under "Ladda ner". Intill dess finns de handlingar som utgjorde underlag inför Riksstämman under "Ladda ner"! En notis på första sidan kommer att läggas ut när protokollet finns på plats.

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef