Kanslinytt

Riksstyrelseprotokoll nummer 17 från 2021-05-29 ligger nu under ladda ner.

Sverige är värt att försvara

Folkförankringsprojektet är en del av återläggningen av det nationella försvaret. Ytterst handlar det om försvarsvilja och då inte minst insikten om att sättet att signalera detta för omvärlden är vår första och i många avseenden viktigaste försvarslinje.

 

En första inledning är att gå in på Försvarsmaktens "Landningssida" där man bl a kan se filmserien "När kriget kommer". Länken finns längre ner på sidan.

 

 

En förutsättning för att vi skall lyckas bygga denna psykologiska del av det nationella försvaret är att Riksdag och Regering aktivt verkar för en bred kunskapsuppbyggnad om den nationella säkerhetsstrategin, krishanteringssystemet och totalförsvaret. Detta måste göras med målet att nå samtliga landets 10,3 miljoner medborgare. Finns denna politiska målsättning har de frivilliga försvarsorganisationerna närmast obegränsade möjligheter att bidra till att folkförankra totalförsvaret.

 

Syfte med folkförankringsprojektet.

  • Skapa samtal och bygga kunskap
  • Bygga bred folkförankring och bidra till ökad försvarsvilja
  • Öka förståelsen för vikten av att Sverige behöver både ett starkt militärt försvar och ett starkt civilt försvar

De frivilliga försvarsorganisationerna kan bidra med att bredda och fördjupa förståelsen för, och kunskapen om, det svenska totalförsvaret samt att tydliggöra varje medborgares möjlighet att bli en aktiv del av detta.

 

Försvarsutbildarna är huvudman för totalförsvarsinformation och samordnar projektet samt utbildar informatörer. Intresserade medlemmar i FAK kan söka denna utbildning som är i två steg - tre dagar grundläggande totalförsvarsinformation och därefter 7 dagar fördjupad utbildning. Syftet med utbildningen är att bli certifierad totalförsvarsinformatör som sedan genomför folkförankringsprojektet. Mer information ges vid FAK:s kommande Workshopar. 

Kårchefen i FAK-Skaraborg Mats Lindberg somnade in tidigt på morgonen den 17 maj efter ett par års kämpande mot en elakartad cancer.  Kampen varade in i det sista och bara för någon vecka innan ledde han sin Kår i ett utomhusmöte med grillning och härlig gemenskap. Några dagar därefter hamnade han på sjukhuset där han somnade in för gott i den närmaste familjens närvaro.

 

Vi minns alla honom som en stark och engagerad ledare som alltför tidigt gått ur tiden. Han och sonen Johan var ett osagbart team under flertalet av Trafikverkets bandvagnsinsatser vid exempelvis bränderna i Hälsningland och Dalarna 2018.

 

Vi lider med hans familj och hoppas att de med alla vänners hjälp tar sig igenom denna stora sorg!

 

Mats - Vila i frid och tack för alla dina insatser för FAK!

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Militärrabatt hälsar FAKs medlemmar välkomna att ta del av en mängd förmånliga erbjudande och rabatter!

Ett extra nyhetsbrev med information hur du gör för att utnyttja dina rabatter via MILITÄRRABATT har gått ut till samtliga medlemmar.

Har du inte fått nyhetsbrevet så kontakta din kår.

Konspirationsteorier i fokus i ny studie från MSB

Behovet av att identifiera och motverka desinformation, missinformation och vilseledande information kopplat till vaccinering av covid-19 ökar. I en ny studie som beställts av MSB har aktuell forskning om konspirationsteorier kartlagts. Studien visar hur de uppstår och utvecklas, vad de har gemensamt och hur ursprunget till en konspirationsteori kan identifieras/text ifrån MSBs hemsida