Kanslinytt

Nu ligger 2018 års kontaktadresser för FAK:s Riks- och Kårledningar under "ladda ner" - "Trycksaker" - ledningen 2018-04-16. Uppdateringarna är genomförda efter resp Kårs Årsmöte och skall därför vara aktuella.

Det går också att hitta dokumentet till höger på startsidan som en snabblänk.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Under 3 dagar har 12 personer från FAK och Bilkåren finslipat sina kunskaper som bandvagnsinstruktörer.

Du kommer att få viktig post

I slutet av maj genomförs kampanjen Krisberedskapsveckan och då får alla  hushåll i Sverige  en broschyr i sin brevlåda.

Broschyren heter ”Om krisen eller kriget kommer” och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som skickar ut den på uppdrag av regeringen.


Syftet med broschyren är att få dig att reflektera över hur du kan hantera din vardag om samhällets service och tjänster inte fungerar på det sätt som du är van vid. Bakgrunden kan vara att landet drabbas av extremt väder, allvarliga olyckor och militära konflikter.


I broschyren ger vi konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig på en vardag när samhällsservicen inte fungerar.


Vad innebär höjd beredskap och hur ska du agera?
Vad behöver du för att klara dig i minst tre dygn?
Hur ser din egen beredskap ut?

Gå in och läs mer och beställ via profilshoppen

Gå in och läs mer och beställ via profilshoppen här här på sidan.

 

Nu ligger Verksamhetsberättelsen med Årsbokslut för 2017 under ladda ner. Även revisorernas berättelse finns under samma dokument. Sammanfattningsvis kan nämnas att det var ett intensivt och utvecklande år, där FAK fick visa prov på stor flexibillitet. MSB fick för första gången möjlighet att föra över pengar från 2016 till 2017 där vi sedan fick söka ytterligare utbildningsuppdrag vid två tillfällen. Vi antog utmaningen och kunde även i ett sent skede leverera utbildade bandvagnsförare som framöver kan sättas in både som förstärkning till det militära Försvaret såväl som till det övriga Totalförsvaret.

Jag vill därför tacka alla engagerade FAK:are som gjort detta möjligt och som samtidigt såg till att vi fick ordning på det tidigare reducerade stödet till samtliga Kårer. Om 2017 var ett bra år så kommer 2018 att bli ett ännu bättre år med utmaningar inom hela Totalförsvaret.

 

Curt-Ove Jakobsson

Mycket nöjd Rikskårchef