Kanslinytt

Under 2018 intensifierade Frivilliga Automobilkåren sina utvecklingsinsatser. Allt för att på bästa sätt bygga en robust organisation som kan möta den ökande efterfrågan av våra tjänster.
Under våren 2019 genomfördes också en större medlemsinventering för att vi på central och lokal nivå skall få en bättre bild av vilka våra medlemmar är och vad de förväntar sig av sitt medlemskap.
Nu tar vi nästa steg!

Läs Rikskårchefens sommarhälsning, rapport från när FAK Blekinge rockar Sölvesborg och mycket annat.

Önskar er en riktigt skön sommar!

Riksstyrelsen genomförde den 20 maj styrelsemöte där protokollet nu finns under ladda ner. Bland annat beslutades om  en ny workshop-runda till hösten/vintern 2019/2020. Tider som gäller för resp kår finns som bilaga till protokollet. Mer information om detta kommer efterhand.

Vidare så är planeringen för höstens Riksstämma i full gång. Förnyad kallelse och övriga handlingar har skickats till anmälda delegater. Har du inte fått dessa så hör omgående av dig till Elise Pavicic så skickar hon ut underlaget.

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla kårer och medlemmar för det fantastiska jobb ni lade ner under Krisberedskapsveckan. Många nya medlemmar har strömmat in och informationen om vår verksamhet har verkligen gått hem i stugorna. Fortsätt på den inslagna linjen och låt Krisberedskapsveckan bli till ett Krisberedskapsår!

 

Lycka till!!

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Veteranerna samlade vid det Svenska Lejonet med rumpan mot Ryssland.

Under tre dagar har delar av FAK:s veteraner och Rikskårledningen färdats i Estland dit man kom med båt från Stockholm. Målet i Estland var Narva som under 300 år tillhörde Sverige och har många minnen kvar från den tiden. Karl XII vann ju slaget i Narva 1700 och han har sin byst inne i Hermanborgen vilken beskådades. En känd Skövdebo - Bernard Englund är skapare av detta verk och han åkte dit med bysten själv vid 300-års jubileet 2000. 

I övrigt beskådades Svenska paviljongen samt Narvas rådhus som är den enda byggnad som finns kvar från den Svenska tiden.

 

Sammanfattningsvis var resan en lektion i historia och kultur samt lärde oss vad frivilliga betytt för Estland och dess inevånare.

Äntligen ligger nu det nya ledningsdokumentet ute på Ladda ner eller på startsidan där man kan hitta samtliga kårers ledningar och hur man når respektive.

 

Håll till godo!