Kanslinytt

Nu i dagarna har MSB dragit igång en ny informationskampanj där fokus är på de 18 frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) och vilken viktig roll dessa har i den civila krisberredskapen. 

Julens nyhetsbrev är nu utskickat till medlemmar som har en fungerade e-postadress. 
Har du inte fått det så kontakta din kår så lägger dom in rätt e-postadress till dig och skickar dig nyhetsbrevet

God Jul från FAK-kansli!!

Riksstyrelseprotokollet från den 5 december ligger nu under "Ladda ner". Dessutom genomfördes en Riksstyrelseworkshop digitalt för att se över FAK:s framtida möjligheter att utvecklas. Däri ligger bl a att möjliggöra centralt utdebiterade medlemsavgifter men också att se över framtida stukturer avseende kårernas möjligheter att verka effektivt. Hur gör vi med inaktiva kårer och hur understödjer vi bättre väldigt aktiva kårer? Resultatet skall diskuteras på nästa Kårchefsråd den 20 februari som troligen genomförs digitalt. Mer information kommer!

Kårchefen i FAK-Kronoberg och medlemmen i FAK Rikskårstyrelse Jan-Eric Malmin har hastigt gått bort. Han avled tisdagen den 10 november i sitt hem. En otroligt uppskattad medarbetare inom FAK har rykts ifrån oss och våra tankar går till döttrarna Camilla och Madelein och deras familjer.

 

 

Prenumerera på Kanslinyheter