Kanslinytt

Nu har vi upprättat ett nytt bildarkiv på hemsidan. Här finns bilder som alla fritt kan använda i samband med marknadföring och information om Frivilliga Automobilkåren. Du hittar det i menyn: OM FAK - BILDER.

Har du bilder som visar vår verksamhet? Människor, bilar, insats, övning mm. Maila högupplösta bilder till elise.pavicic@fak.se eller sänd via SMS/Messenger. Tala också om vem fotografen är och säkerställ att denne har godkänt att bilden får användas.

Ett par km norr om Lassekrog

Med ett drygt 100-tal närvarande uppmärksamades årsdagen av det officiella slutet på skogsbränderna i Ljusdalstrakten 2018. Landshövding Per Bill hade tagit iniativet till manifestationen och bjudit in ortsbefolkningen samt de organisationer och myndigheter som med sitt engagemang och kämparinsats slutligen besegrade eldhärdarna.

22 organisationer, kommuner och myndigheter fick ta emot ett vackert diplom för sina insatser, däribland FAK. Med stolthet mottog Rikskårchefen diplomet ur Landshövdingens hand. Förutom RKC fanns även FAK-Jämtland representerade. 

Som ett varaktigt minne på platsen avtäcktes en minnessten som en lokal stenhuggare låtit iordningställa. Ett värdigt monoment över att människors gemensama styrka kan övervinna de värsta faror.

Ytterligare bilder och text finns på Länsstyrelsen Gävleborgs Facebooksida under #‎tillsammansärvistarka. Även FAK:s egen Facebooksida innehåller lite fler bilder.

Lågorna lämnade inte mycket efter sig. Det är värt att minnas alla de som svarade för frivilliga insatser bl a från FAK.

Den 9 augusti kommer en ceremoni att hållas vid Kårböle Skans där representanter för alla dem som var delaktiga på något sätt i de stora skogsbänderna 2018 är inbjudna. FAK representeras av Rikskårchefen men övriga som deltog har också blivit inbjudna genom sin Kårchef.  Landshövdingen Per Bill kommer också att avtäcka ett minnesmärke över bränderna och insatsen.

Här ska byggas och utvecklas!!

Totalförsvarsutvecklingen och krisberedskapen på Gotland är inne i ett intensivt skede. De Frivilliga Försvarsorganisationernas resurser är starkt efterfrågade och samordningsorganisation är på gång.

Frivilliga Automobilkåren är en självklarhet i detta sammanhang och nu bygger vi upp en ny styrelse och kår. 

 

Det har framkommit att två personer sitter häktade i Jönköping för ett antal mordbränder i Gislaved och Värnamo. Till vår bestörtning har dessa varit medlemmar under en kort tid - två månader - i Frivilliga Automobilkåren. De är nu avstängda under utredningen.