Andra helgen med FAK in i Framtiden!

Andra helgen med FAK in i Framtiden!

Under en brittsommarlördag genomförde Borås och Kronoberg en Workshop i Jönköping under ledning av Elise Pavicic. Ideer kom upp och behandlades som nya utmaningar för hur verksamheten ska bedrivas i framtiden. Krav ställdes på Rikskåren att få fler resurser att röra sig med för att både få in nya meddlemar och bibehålla befintliga. 

Båda kårerna var motiverade och inspirerade varandra till nya tag!

Solen går ner över Jönköping men upp för FAK i Framtiden!
Kronobergare och Boråsare samlade för att få ny inspiration till livs!
En FAK-lördag i Jönköping kan locka till glädje och engagemang.
Här får Anders från Kronoberg coachning för att lösa sitt problem med ett träd som ska bort utanför husknuten.
Solen går ner över Jönköping men upp för FAK i Framtiden!
Kronobergare och Boråsare samlade för att få ny inspiration till livs!
En FAK-lördag i Jönköping kan locka till glädje och engagemang.
Här får Anders från Kronoberg coachning för att lösa sitt problem med ett träd som ska bort utanför husknuten.