Beslut av extra årsmöte i Norra Älvsborg

Beslut av extra årsmöte i Norra Älvsborg

Samanslagning av kårerna i Västra Götaland börjar ta form

I tisdags den 24 oktober genomfördes en extra stämma i FAK Norra Älvsborg. Där fattade ett enhälligt medlemsbeslut att lägga Norra Älvsborg som kår vilande och uppgå i den nya kåren FAK-Väst från årsskiftet. Kvar i Norra Älvsborg kommer en sektion att finnas som ska vara kontakten med kommuner och de delar av Länsstyrelsen och Regionen som finns placerade i området. Sektionen ska kraftsamla på rekrytering och genomförande av de uppdrag som kommer ut från samhällets behov av vår verksamhet. Hasse Bergstedt Trollhättan är den sammanhållande länken mellan Norra Älvsborg och Skaraborg och kommer att sitta i styrelsen för den nya kåren FAK-Väst.

 

Jag önskar den nya konstilationen lycka till!

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Galleri: