Bestämelser för utmärkelser

Bestämelser för utmärkelser

Fram till den 1 februari så har kårchefen möjlighet att föreslå sina medlemmar för olika utmärkelser. Tidpunkten är satt så att man kan dela ut medaljer mm under högtidliga former vid t ex årsstämman. Vilka och när det går att föreslå framgår i kapitel 13 av FAK:s Handbok. Den gavs ut första gången 1998 men äger fortfarande giltighet när det gäller t ex utmärkelser.

Bestämmelser för utmärkelser ligger nu under "Ladda ner" - Övrigt. Där ligger också blankett nr 13 som används vid ansökan.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC