Delat Facebookinlägg.

Delat Facebookinlägg.

Som säkert en del av er noterat delas just nu ett Facebookinlägg som tar upp problematiken med vem man har avtal med och vilken myndighet man sedan tillhör i händelse av insatts.

FAK får uppdrag av MSB för utbildning av personal, bl a bandvagns-, lastbils-, buss,- ATV och snöscoterförare samt motorsågs- och elverksoperatörer mm.

Om man t ex genomför en bandvagnsutbildning med inriktning Trafikverket eller Svenska Kraftnät så skrivs ett avtal mellan respektive myndighet och den enskilde som reglerar bl a försäkring och ersättning mm vid ev insats. Om t ex Trafikverkets bandvagnsstyrka blir ianspråktagna vid en katastrof som vi nu står inför kallas den enskilde medlemmen in för att verka i insatsen under viss tid för att därefter bli avlöst så att uthålligheten säkerställs. På samma sätt agerar Svenska Kraftnät när deras bandvagnsstyrka blir insatt. När det gäller de 10 MTE-ledningarna så kallas dessa in av resp Länsstyrelse/räddningstjänst så att rätt kompetens kommer på rätt ställe. Just nu stödjer Räddningstjänsten från Jönköping Räddningstjänsten i Ånge och i den styrkan ingår personal från MTE Jönköpings och Värmlands län. MTE-personalen därifrån kommer att avlösas efterhand under söndagen och torsdagen och ersättas med personal från andra MTE-ledningar i direkt överenskommelse mellan resp MTE-chef.

Just nu har vi ett stort antal medlemmar som gör en hjälteinsats på många håll i landet och jag är otroligt tacksam för deras engagemang.

Insatsen i hela landet kommer att ta mycket lång tid att genomföra med tanke på det eftersläkningsarbete som väntar efter att man fått kontroll över bränderna. Trafikverket, Svenska Kraftnät och MTE-ledningarna kommer att behöva utnyttja tillgängliga medlemmar med avtal. Det kommer säkert också att behöva tecknas nya avtal där den enskilde först måste få klartecken från sin ordinarie arbetsgivare.

Jag beklagar självklart om någon blivit felaktigt inkallad men det är resp myndighet Trafikverket, Svenska Kraftnät och Länsstyrelse/Rädningstjänst som ansvarar för detta eftersom det är dessa som vet vad som behövs av våra professionella frivilliga framme i insatsområdet och som svarar för deras säkerhet.

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef