Ett år efter de stora skogsbränderna 2018

Ett år efter de stora skogsbränderna 2018

Med ett drygt 100-tal närvarande uppmärksamades årsdagen av det officiella slutet på skogsbränderna i Ljusdalstrakten 2018. Landshövding Per Bill hade tagit iniativet till manifestationen och bjudit in ortsbefolkningen samt de organisationer och myndigheter som med sitt engagemang och kämparinsats slutligen besegrade eldhärdarna.

22 organisationer, kommuner och myndigheter fick ta emot ett vackert diplom för sina insatser, däribland FAK. Med stolthet mottog Rikskårchefen diplomet ur Landshövdingens hand. Förutom RKC fanns även FAK-Jämtland representerade. 

Som ett varaktigt minne på platsen avtäcktes en minnessten som en lokal stenhuggare låtit iordningställa. Ett värdigt monoment över att människors gemensama styrka kan övervinna de värsta faror.

Ytterligare bilder och text finns på Länsstyrelsen Gävleborgs Facebooksida under #‎tillsammansärvistarka. Även FAK:s egen Facebooksida innehåller lite fler bilder.

Ett par km norr om Lassekrog
Skansberget den 9 augusti 2019
Landshövding Per Bill överlämnar diplom till FAK för alla medlemmarnas enorma engagemang för att rädda Ljusdalsbyggden i allmänhet och Kårböle i synnerhet.
Ett par km norr om Lassekrog
Skansberget den 9 augusti 2019
Landshövding Per Bill överlämnar diplom till FAK för alla medlemmarnas enorma engagemang för att rädda Ljusdalsbyggden i allmänhet och Kårböle i synnerhet.
Galleri: