FAK firade 100-års Jubileum och höll Riksstämma i Skövde

FAK firade 100-års Jubileum och höll Riksstämma i Skövde

FAK firade 100 år i Skövde

Skövdes Kommunalråd Katarina Jonsson inledde jubileet med att hälsa de ca 100 tillresta delegaterna och gästerna välkomma till staden och till Billingehus. Hon beskrev Skövde som en samlingspunkt för alla möjliga aktiviteter och tyckte att FAK gjort ett klokt val när man bestämde att 100-års jubileet skulle firas här. Dessutom bjöd både Skövde och Billingehus på strålande höstväder och möjlighet till olika friluftsaktiviteter.

Den avgående Rikskårchefen Alf Sandqvist höll därefter en betraktelse över de senaste tio åren han varit chef för organisationen.

-Det finns en god framtid för FAK och andra frivilligorganisationer, kanske inte i exakt samma skepnad, men vår verksamhet behövs, sa han och fortsatte:

-De frivilliga krafterna inom försvaret kommer att bli viktigare när nu Försvarsmakten och MSB sliter för att återta den så "skickligt nedmonterade" försvarsförmågan.

Han nämnde att FAK gjort stora insatser vid stormen Gudrun och branden i Västmanland förra året. I släckningsarbetet ingick ett 100-tal frivilliga och 15 bandvagnar under två veckors tid.

FAK bidrog också till det privata näringslivet under den snörika vintern 2011 och bistod bl a kraftbolag som Eon.

-Vi röjde kraftledningsgatorna innan träden ramlade ner på ledningarna och undanröjde därmed stora problem för enskilda elkonsumenter.  

Han tog också upp ett antal problem, som det misslyckade försöket att skapa samordning bland de olika frivilliga försvarsorganisationerna. Alf trodde inte att man i framtiden kommer att kunna vara arton frivilliga försvarsorganisationer.

Försvarets omställning till yrkesförsvar har också inneburit stora förändringar för FAK. Tidigare var det inga problem med rekryteringen. Omställningen har varit svår och är fortfarande svår, framförallt för att vi måste fixa rekryteringen själva.

Därefter var det vår huvuduppdragsgivare MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och dess generaldirektör Helena Lindberg som höll ett anförande över sin syn på frivilligverksamheten. Hon framhöll vikten av frivillighet i samhället och menade att den ökar, inte minst mot dagens säkerhetspolitiska läge. Hon passade också på att tacka särskilt för insatsen i Västmanland och lovade att kraftfullt stödja oss i uppbyggnaden av MTE-organisationen. Inom kort kommer hon att träffa samtliga Landshövdingar och där överlämna ett budskap till dessa om hur viktigt det är att ta tillvara denna potenta enhet.

 

Försvarsdepartementet var representerat i form av Ämnesrådet Tommy Åkesson. Han beskrev den nya Försvarspolitiska inriktningen där för första gången Frivilligorganisationerna fått ett eget kapitel. Även han underströk vikten av att använda FAK med sina inbyggda krafter även inom Försvarsmakten.

 

Chefen för Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) överste Torgny Henryson visade därefter på vilka områden inom hans organisation som kunde bli aktuella för personal ur FAK att stödja. Ett område är den ”Gråzon” som kan uppstå när FMLOG ska inta sin krigsorganisation och därmed få ”dubbla roller”.

 

Under paneldiskussionen framhöll Chefen för Trängregementet, överste Lennart Thomsen möjligheten att hänvisa T-soldater till FAK där dessa kunde vidareutbildas inom olika transportområden och på så sätt upprätthålla sin kompetens i krigsorganisationen.

 

Även chefen för Frivilligverksamheten i Försvarets Högkvarter, Stefan Hallén beskrev hur både ÖB och han själv såg FAK som en självklar spelare inom Försvarsmaktens verksamhet och hoppades på en givande dialog inom några veckor.

 

På lördagskvällen hölls en jubileumsmiddag som avslutades med en fantastiskt uppskattad show av den lokale Flobyförmågan Börje Bapelsin.  

På söndagen avhandlades Riksstämman där man valde ny Rikskårchef. Valberedningens förslag gillades av stämman och Curt-Ove Jakobsson valdes enhälligt. Även ett antal nya styrelsemedlemmar valdes däribland Tomas Vistensjö från Karlstad, Klas-Göran Asplund från Skellefteå och Jonas Bärnheim från Rödeby i Blekinge.

Rikskårchefen och den nya styrelsen önskas lycka till!

Mycket engagerade delegater och gäster följde diskussionerna och ställde många frågor till föreläsarna.
Kommunstyrelsens Ordförande, Katarina Jonsson hälsade alla välkomna till Skövde
Avgående Rikskårchefen Alf Sandqvist hälsade delegater och gäster välkomna
MSB:s Generaldirektör, Helena Lindberg förklarar vikten av FAK:s medverkan vid olika samhällsinsatser.
Tommy Åkesson från Försvarsdepartementet redovisade den nya Försvarspolitiska inriktningen där Frivilligverksamheten fått ett eget kapitel.
Chefen för Försvarsmaktens Logistik kunde tänka sig FAK:are som förare under den livligt diskuterade "Gråzonon"
Avgående Rikskårchefen Alf Sandqvist lämnar över till nyvalde Curt-Ove Jakobsson med en önskan om lycka till med FAK.
Mycket engagerade delegater och gäster följde diskussionerna och ställde många frågor till föreläsarna.
Kommunstyrelsens Ordförande, Katarina Jonsson hälsade alla välkomna till Skövde
Avgående Rikskårchefen Alf Sandqvist hälsade delegater och gäster välkomna
MSB:s Generaldirektör, Helena Lindberg förklarar vikten av FAK:s medverkan vid olika samhällsinsatser.
Tommy Åkesson från Försvarsdepartementet redovisade den nya Försvarspolitiska inriktningen där Frivilligverksamheten fått ett eget kapitel.
Chefen för Försvarsmaktens Logistik kunde tänka sig FAK:are som förare under den livligt diskuterade "Gråzonon"
Avgående Rikskårchefen Alf Sandqvist lämnar över till nyvalde Curt-Ove Jakobsson med en önskan om lycka till med FAK.