FAK framtidsresa fortsätter i Mälardalen

FAK framtidsresa fortsätter i Mälardalen

Under lördagen den 24 november diskuterade kårerna runt Mälardalen om nya ideer för att rekrytera nya medlemmar och vidmakthålla befintliga. Stort fokus lades även på att utveckla och förnya Frivilliga Automobilkåren.

Stort och öppet hjärta underlättar!!
Spända workshopdeltagare från Stockholm och Västmanland
Ivriga styrelsemedlemmar från Södermanland, Stockholm och Västmanland med respektive kårchef täten!
Stort och öppet hjärta underlättar!!
Spända workshopdeltagare från Stockholm och Västmanland
Ivriga styrelsemedlemmar från Södermanland, Stockholm och Västmanland med respektive kårchef täten!