FAK gör kraftfull insats i Älvdalen

FAK gör kraftfull insats i Älvdalen

FAK stödjer FortV med återställande av brandmateriel

I nästan två veckor har personal från FAK-Skellefteå och FAK-Jönköping befunnits sig i Trängslet för att hjälpa Fortverket i det tuffa arbetet med att återställa skjutfältet efter den stora skogsbranden. I dag den 14 augusti syns inte längre några rökpelare men otroliga mängder materiel som använts under insatsen ligger kvar i området. Det mesta är slang men även pumpar, fördelare, munstycken mm som ska samlas in och paketeras i därför avsedda containers. Enbart slangarna mäter totalt 4 mil och ligger främst i anslutning till begränsningslinjerna som ofta går över de enorma myrarna på skjutfältet. Det blir alltså ett tungt och blött jobb men som ingen i FAK-gänget tvekar över att ta sig ann.

Fortverket vill genom mig framföra ett jättetack till de inblandade FAK:arn som alla gjort ett fantastiskt jobb!

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Här sliter Jenny, Jonni och Danne med slangar och munstycken som samlats in och paketerats .
Här sliter Jenny, Jonni och Danne med slangar och munstycken som samlats in och paketerats .