FAK Gotland - Nu är kåren bildad!

FAK Gotland - Nu är kåren bildad!

En historisk dag i Frivilliga Automobilkåren. Idag bildades FAK Gotland! 

Under sommaren har vi gjort insatser för att rekrytera medlemmar på Gotland. Idag tog vi nästa steg. Rikskårchef Curt-Ove Jakobsson tillsammans med Kalmars kårchef Lasse Svensson samt utvecklingsansvarige Elise Pavicic, bjöd in till ett informationsmöte om vad FAK och MTE är. Under dagen fick deltagarna också en kort grundutbildning av hur civil krisberedskap och Totalförsvaret byggs upp i samhället.

Gensvaret var gott och innan dagen var slut kunde vi konstatera att en ny styrelse och kår nu är på plats för att bygga upp en robust organisation på Gotland.

 

Flera av de andra Frivilliga Försvarsorganisationerna samt representanter från lokala FOS var också på plats, likaså Försvarsmaktens nya Frivilligsamordnare på Gotland. På gotland pågår ett projet initierat av Länsstyrelsen som heter "Frivilliga Organisationer". Du kan läsa mer om projektet här.

Syftet är att samla alla krafter och att gemensamt bygga ett starkt totalförsvar tillika krisberedskap genom aktiv och medveten samverkan. Inställningen och vilkan till samverkan på Gotland är en fantastisk grund för att den nya kåren skall få en riktig rivstart!

Nu önskar vi er stort lycka till! Tillsammans är vi starka!