FAK in i framtiden

FAK in i framtiden

Som säkert en del av er sett på vår nya hemsida så startar vi ett framtidsprojekt i syfte att stärka FAK som organisation. Sommarens insatser har skapat en enorm positiv uppmärksamhet där många visat intresse för att bli medlem i FAK.

 

I intentionsförklaring framgår hur vi tänker gå vidare där vi nu har börjat med de två första workshoparna i Karlskrona med kårerna i Kalmar och Blekinge och i Jönköping med kårena i Skaraborg och Jönköping.

 

Syftet är att öka kunskapen om hur man motiverar och engagerar sina medlemmar och rekryterar nya. Worshopen leds av vår kommunikations- och utvecklingsansvarige Elise Pavicic.

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

 

Elise inventerar drivkrafterna i Jönköpings- och Skaraborgskårerna.
Elise Pavicic i workshoptagen.
Engagerade styrelsemedlemmar deltar intensivt i diskussionen.
Kalmar-och Blekingekårerna i uppstarten av FAK framtidsworkshop
Kårchefen i Blekingekåren tillika Rikskårstyrelseledamoten Jonas Bärnheim tar ett nytt steg in i framtiden!
Förväntansfulla och inspirerade deltagare från Jönköpings- och Skaraborgskårerna!
Två mycket motiverade Kårchefer!
Elise inventerar drivkrafterna i Jönköpings- och Skaraborgskårerna.
Elise Pavicic i workshoptagen.
Engagerade styrelsemedlemmar deltar intensivt i diskussionen.
Kalmar-och Blekingekårerna i uppstarten av FAK framtidsworkshop
Kårchefen i Blekingekåren tillika Rikskårstyrelseledamoten Jonas Bärnheim tar ett nytt steg in i framtiden!
Förväntansfulla och inspirerade deltagare från Jönköpings- och Skaraborgskårerna!
Två mycket motiverade Kårchefer!
Filer: 
StorlekUppdateradNerladdningar
PDF icon Rikskårstyrelsens intensionsförklaring3.41 MB2018-10-0676