FAK in i framtiden, Riksstyrelseprotokoll 8 och 9 samt besöksplan

FAK in i framtiden, Riksstyrelseprotokoll 8 och 9 samt besöksplan

Efter sommarens insatser under pågående skogsbränder har intresset för FAK verksamhet riktigt vaknat till liv. Detta har också fört med sig en stor tillströmning av ivriga medlemsansökningar. Nu gäller det för oss att ta tag i detta och göra något riktigt bra för FAK och gamla som nya medlemmar. Under hösten och fram t o m januari kommer jag själv tillsammans med styrelsemedlemmar och kanslipersonal att besöka samtliga kårstyrelser. Detaljerna i vad som kommer att behandlas återkommer vi till men för uppgiften har vi engagerat Elise Pavicic som är en fantastisk kommunikatör och idéspruta. Hon kommer att ingå i FAK ledning som utvecklingsansvarig.

 

Nästa delmål i denna process är kårchefsrådet 2019-02-16--17 där vi tillsammans kommer att summera upp allt vi kommit överens om och ge inriktning för framtiden.

Därför har riksstyrelsen, på kort tid, haft två styrelsesammanträden - ett ordinarie och ett extra för att fastställa verktygen för vägen framåt. Dessa protokoll finns nu under ladda ner eller längs ner till höger på framsidan. Där finns också besöksplanen (bilaga 1) som ansvariga i styrelsen dialogiserat med respektive kårchef om.

 

Ställ nu upp med minst styrelsen vid dessa besök så kommer vi att forma framtidens FAK tillsammans.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

FAK in i framtiden!
FAK in i framtiden!