FAK Riksstämma 2019 genomförd i mycket positiv anda!

FAK Riksstämma 2019 genomförd i mycket positiv anda!

Helgen inleddes med att Rikskårstyrelsen genomförde styrelsemöte där man bl a gick igenom Riksstämman. Förutom detta så behandlades anmälningar till kurser och kårernas kontakt med sina medlemmar. Dessa två delar av FAK:s verksamhet är helt avgörande för en positiv utveckling av vår organisation.

 

 

Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Boel Godner, hälsade alla välkomna till Södertälje och Scandic Skogshöjd.
Försvarsminister Peter Hultqvist beskriver den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och underströk betydelsen av det nya Totalförsvaret och hur viktig roll de Frivilliga Förvarsorganisationerna spelar i denna utveckling.
Generalmajor Michael Claesson beskrev de militära hoten och hur de förändrats under de senaste 30 åren. Den asymmetriska krigsföringen kan innebära att man alldeles försent inser vad som håller på att hända.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, representerades av Anna Nyman som beskrev MSB insatser för att uppfylla målsättningen med det Civila Försvaret.
Bilkårens Riksbilkårchef Inger Karlsson blev dekorerad av Rikskårchefen med FAK:s Förtjänstmedalj i Guld. Mycket välförtjänt.
Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Boel Godner, hälsade alla välkomna till Södertälje och Scandic Skogshöjd.
Försvarsminister Peter Hultqvist beskriver den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och underströk betydelsen av det nya Totalförsvaret och hur viktig roll de Frivilliga Förvarsorganisationerna spelar i denna utveckling.
Generalmajor Michael Claesson beskrev de militära hoten och hur de förändrats under de senaste 30 åren. Den asymmetriska krigsföringen kan innebära att man alldeles försent inser vad som håller på att hända.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, representerades av Anna Nyman som beskrev MSB insatser för att uppfylla målsättningen med det Civila Försvaret.
Bilkårens Riksbilkårchef Inger Karlsson blev dekorerad av Rikskårchefen med FAK:s Förtjänstmedalj i Guld. Mycket välförtjänt.

Riksstämman fortsatte sedan på lördagen med många mycket bra genomgångar. Från Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje till Försvarsminister Peter Hultqvist. Chefen för Försvarsstabens Strategiska inriktning Generalmajor Michael Claesson gjorde också ett bejublat framträdande där han beskrev hur krigsföringen förändrats de senaste 20-30 åren.

På söndagen genomfördes den formella Riksstämman där inriktningen av FAK:s verksamhet de kommande två åren lades fast och vilka som ska ingå i Riksstyrelsen och andra organ som är centrala. 

Hela Riksstämman uppfattades av alla som mycket positiv och somliga uttryckte det som att det var den bästa stämman så länge man varit med i FAK. Ett stort tack till projektledaren Elise Pavicic som med svett och tårar planerat alla detaljer.