FAK Riksstämma 2021 genomförd

FAK Riksstämma 2021 genomförd

Den 18 till 19 september genomförde FAK sin Riksstämma på Skandic Skogshöjd i Södertälje. 90-talet deligater från landets samtliga kårer var samlade för att dels lysna till mycket givande föredrag och dels övervara den demokratiska stämman där ansvarsfrihet och val klubbades. Landshövdingen i Stockholm förklarade Riksstämman för öppnad och beskrev Totalförsvaret ur ett regionalt perspektiv. Därefter gav Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson ett mycket brett perspektiv på den politiska ledningens överenskommelse om det svenska Totalförsvarets förmågeutveckling under de kommande 5 åren. 

ÖB, Micael Bydén och GD MSB Camilla Asp utryckte därefter hur viktiga de Frivilliga Försvarsorganisationernas insatser är inom Totalförsvaret.

 

Landshövding Sven-Erik Österberg öppnar 2021-års Riksstämma.
Rikskårchefen inleder med vad FAK åstadkommit de två senaste åren.
ÖB Micael Bydén förklarar hur viktigt det är att FAK får tillgång till övningsfält och överskottsmateriel
Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson redovisar Försvarsbeslutet 2020 och vägen framåt för de Frivilliga Försvarsorganisationerna
Vik Generaldirektör Camilla Asp öser beröm över FAK och övriga FFO för insatserna under året bl a i Fliseryd och för de tidigare insatserna i skogsbränderna 2014 och 2018
Medaljering av ÖB
.... och av Pål Jonson
Intresserade lyssnare under Riksstämman
Landshövding Sven-Erik Österberg öppnar 2021-års Riksstämma.
Rikskårchefen inleder med vad FAK åstadkommit de två senaste åren.
ÖB Micael Bydén förklarar hur viktigt det är att FAK får tillgång till övningsfält och överskottsmateriel
Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson redovisar Försvarsbeslutet 2020 och vägen framåt för de Frivilliga Försvarsorganisationerna
Vik Generaldirektör Camilla Asp öser beröm över FAK och övriga FFO för insatserna under året bl a i Fliseryd och för de tidigare insatserna i skogsbränderna 2014 och 2018
Medaljering av ÖB
.... och av Pål Jonson
Intresserade lyssnare under Riksstämman

På söndagen genomfördes den formella delen av Riksstämman där Riksstyrelsen fick ansvarsfrihet för de gångna två åren. Därefter genomfördes val av nya Riksstyrelseledamöter där den första kvinnan sedan FAK bildades tog plats i Rikskårstyrelsen, Åsa Wackelin-Flanking Kårchef på Gotland. Dessutom valdes Kårchefen för FAK-Umeå Bertil Eckeryd in i styrelsen.