FAK Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2017

FAK Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2017

Nu ligger Verksamhetsberättelsen med Årsbokslut för 2017 under ladda ner. Även revisorernas berättelse finns under samma dokument. Sammanfattningsvis kan nämnas att det var ett intensivt och utvecklande år, där FAK fick visa prov på stor flexibillitet. MSB fick för första gången möjlighet att föra över pengar från 2016 till 2017 där vi sedan fick söka ytterligare utbildningsuppdrag vid två tillfällen. Vi antog utmaningen och kunde även i ett sent skede leverera utbildade bandvagnsförare som framöver kan sättas in både som förstärkning till det militära Försvaret såväl som till det övriga Totalförsvaret.

Jag vill därför tacka alla engagerade FAK:are som gjort detta möjligt och som samtidigt såg till att vi fick ordning på det tidigare reducerade stödet till samtliga Kårer. Om 2017 var ett bra år så kommer 2018 att bli ett ännu bättre år med utmaningar inom hela Totalförsvaret.

 

Curt-Ove Jakobsson

Mycket nöjd Rikskårchef