FAK:s utbildningsinsatser i Coronatider

FAK:s utbildningsinsatser i Coronatider

FAK:s huvuduppgift är att stötta civilsamhället i stora kriser och samhällsstörningar varför vi särskilt nu måste vara aktiva i insatser och utbildningar till insatser. Det måste t ex finnas Bv-förare och annan personal till ev bränder, översvämningar stormar mm utöver de insatser som vi genomför i Coronakrisens tecken.

 

Därför genomför vi vår verksamhet så långt det går med myndigheternas rekommendationer i fokus dvs :

  • Inga som har det minsta sjukdomssymtom får komma till utbildningen
  • Medlemmar som är äldre än 70 år eller har underliggande sjukdommar får avvakta till ett senare tillfälle att genomföra kursen
  • Håll högsta nivån på handhygien
  • Bedriv verksamheten utomhus så långt det går
  • Håll alltid tillräckligt avstånd

 

När det gäller resor så anses resor till denna typen av samhällsviktig utbildning som nödvändiga men ska i första hand företas utan att använda allmänna kommunikationsmedel.

 

Håller vi oss till dessa riktlinjer så har vi alla förutsättningar att bibehålla vårt stöd till samhället på en rimligt hög nivå.  

 

Ta väl hand om er och välkomna till de utbildningar som ni har ansökt och blir uttagna till.

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef