FAK:s verksamhetsberättelse och bokslut är nu inskickat

FAK:s verksamhetsberättelse och bokslut är nu inskickat

Efter stor pappersexercis av främst Kanslichefen Kristian Reinoso och vår stora ekonomistötta, Mikael Rye Försvarsutbildarna, så är nu verksamhetsberättelsen och årsbokslutet reviderat och insänt. Stort tack till alla inblandade som gjort ett gediget och nogrant arbete under hela processen.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC