FAK:s Veteraner på resa i Österled

FAK:s Veteraner på resa i Österled

Under tre dagar har delar av FAK:s veteraner och Rikskårledningen färdats i Estland dit man kom med båt från Stockholm. Målet i Estland var Narva som under 300 år tillhörde Sverige och har många minnen kvar från den tiden. Karl XII vann ju slaget i Narva 1700 och han har sin byst inne i Hermanborgen vilken beskådades. En känd Skövdebo - Bernard Englund är skapare av detta verk och han åkte dit med bysten själv vid 300-års jubileet 2000. 

I övrigt beskådades Svenska paviljongen samt Narvas rådhus som är den enda byggnad som finns kvar från den Svenska tiden.

 

Sammanfattningsvis var resan en lektion i historia och kultur samt lärde oss vad frivilliga betytt för Estland och dess inevånare.

Veteranerna samlade vid det Svenska Lejonet med rumpan mot Ryssland.
Det Svenska Lejonet!
Karl XII gjord av Bernard Englund
Rådhuset i Narva som är den enda j´kvarvarande byggnaden från svenkstiden.
Veteranerna samlade vid det Svenska Lejonet med rumpan mot Ryssland.
Det Svenska Lejonet!
Karl XII gjord av Bernard Englund
Rådhuset i Narva som är den enda j´kvarvarande byggnaden från svenkstiden.