Förare från Svenska Kraftnät på repetitionskurs

Förare från Svenska Kraftnät på repetitionskurs

Rep kurs BV, det låter kanske inte så märkvärdigt, men fundera lite på det.

Repetition, att befästa kunskaper, det handlar om att bygga vidare på befintliga kunskaper. När är det inte en lockande uppgift som instruktör?

Vi som var instruktörer var Stefan Wagland, Rolf Svensson samt Peter Larsson och under tre dagar övade och prövade vi de 8 förare från Svenska Kraftnät i valda delar av övningsfältet i Villingsberg för att 
de skulle fräscha upp sina kunskaper inom elsäkerhet och bandvagnskörning.

Galleri: