Frivilligavtal uppdaterad

Frivilligavtal uppdaterad

Nu finns en ny digital avtalsblanket framtagen för frivilligavtal att ladda ner under sektionen "Avtal" hör på sidan "Ladda ner". Blanketten går att börja fylla i direkt här på hemsidan och sedan skriva ut för traditionell signering.

Vi vill att ni slänger gamla avtalsmallar och från och med nu använder den nya mallen (2021 A) när era medlemmar tecknar frivilligavtal gentemot någon av våra avtalsparter (SvK, TrV, Länsstyrelser etc.).

 

Fyll i avtalet så långt det är möjligt i datorn och därefter skriver ni ut avtalet och ger till medlemmen för underskrift av arbetsgivare och lokalkår. När det är klart så sänder ni in avtalet till rikskåren för underskrift av FAK-riks.

 

/Jonas Bärnheim

Ledamot i rikskårstyrelsen