GDPR - Information och viktiga dokument

GDPR - Information och viktiga dokument

Nu ligger ett antal mycket viktiga dokument under "Ladda ner" som ska visa vägen till den nya dataskyddslagen som träder i kraft den 25 maj 2018. Dels är det FAK övergripande policy avseende GDPR men också uppifter på vem som är ansvarig för vad. En mycket viktig del när det gäller hemsidan är att man inte får lägga in foto på personer utan att i förväg ha fått deras samtycke.

Ett annat viktigt dokument är rapporteringsskyldigheten till nästa nivå om man misstänker att personuppgifter hanterats på ett felaktigt sätt t ex utdrag från det gemensamma medlemsregistret. Skulle enskilda kårer ha egna register på sina medlemmar än det gemensamma så ligger det på respektive kårs juridiska ansvar. Därför är det också viktigt att respektive kår har ett eget organisationsnummer. Detta får man efter en ansökan på blankett "SKV 8400" som finns på www.skatteverket.se .

 

I dokumenten återfinns också en överenskomelse mellan Riks och enskild kår som skall skrivas under av kårchef och RKC. Enklast är att ni skriver ut denna och skickar i original till FAK Kansli, 114 49 Stockholm så skriver jag under och arkiverar dokumentet här.

 

För ytterligare information kontaktar ni Kristian på kansliet.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddslagar i kraft
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddslagar i kraft