Information om Coronasmittan

Information om Coronasmittan

Bästa FAK:are

Under eftermiddagen den 17 mars har de Frivilliga Försvarsorganisationerna i Centrala FOS för bland annat att överlägga om nuvarande Coronasituation. FFO:erna agerar på olika sätt men FAK gör som huvuddelen och följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer. Vi gör alltså bedömningen att inte ställa in verksamheten för närvarande, tex kurser och andra utbildningar. Dock måste var och en ta ställning till att medverka beroende på sitt hälsotillstånd och framförallt inte utsätta andra riskgrupper för smittorisk.

 

Det kan kanske kännas bra att ha några punkter att förhålla sig till när ni ska genomföra någon verksamhet:

- FAK följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd

- Uppmana deltagare i utbildning eller möte att vara noga med hygien

- Delta inte i verksamhet om du känner sjukdomssymtom, eller om någon i familjen uppvisar sjukdomssymptom

- Vi har en beredskap att fatta beslut om inställd verksamhet om rekommendationerna ändras

 

Var försiktiga och ta hand om er men kom också ihåg att det är i en samhällsstörning som vi inom de Frivilliga Försvarsorganisationerna har en stor roll att fylla som stöd till samhället och våra medmänniskor.

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef