Information om personalförändringar

Information om personalförändringar

Vår kommunikatör Elise Slotte (Pavicic) har valt att lämna sina uppdrag i FAK. Vi tackar henne för den tid och kraft hon lagt ner för FAK där hon verkligen gjort skillnad.

 

En del verksamhet kommer självklart att påverkas av denna personalreducering.

 

När det gäller Workshoparna i Östersund, Umeå, Örebro, Gävle och Skellefteå kommer dessa att genomföras som planerat.

 

När det gäller Webbshoppen kommer Anders Persson, Kårchef i FAK-Malmö (fak.malmo@hotmail.se ) att ta hand om utvecklingen i samarbete med Kårchefen i Blekinge, Jonas Bärnheim.

 

När det gäller medlemsfrågor så kontakta i första hand din Kårchef och i andra hand respektive Kårinspiratör enligt nedan.

FAK - Malmö -Lund – Helsingborg – Hässleholm : Anders Persson fak.malmo@hotmail.se

FAK- Halland – Kronoberg – Jönköping – Östergötland : Jan-Eric Malmin janericmalmin@gmail.com

FAK – Blekinge – Kalmar : Jonas Bärnheim jonas.barnheim@gmail.com

FAK – Skaraborg – Borås – Norra Älvsborg – Göteborg : Johan Lindberg  johanrlindberg@gmail.com

FAK - Södermanland – Västmanland – Stockholm/Uppsala : Kristian Reinoso kristian.reinoso@fak.se

FAK - Värmland – Örebro - Dalarna : Tomas Vistensjö info@lorensbergsel.se

FAK -  Gävle – Umeå : Per-David Wennberg info@pdwennberg.se

FAK - Jämtland – Skellefteå : Ordinarie Kårchefer

 

När det gäller webbsidans utveckling och synpunkter så hänvisas till Kristian Reinoso på Riks Kansli.

 

Månadsbreven kommer tills vidare att ligga nere intill dess vi hittar en redaktör för dessa.

 

Självklart kan ni kontakta Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson och Kansli/utbildningschefen Kristian Reinoso också men för att få en rimlig arbetssituation så är en fördelning av arbetsuppgifterna som ovan beskrivits lämplig. 

 

Vi har påbörjat rekrytering av ny kommunikatör och även en utbildningshandläggare för att möta alla de arbetsuppgifter som kommer Rikskansliet till del. Det är självklart positivt att det nya Totalförsvaret involverar de Frivilliga Försvarorganisationerna i allmänhet och FAK i synnerhet men det kräver som sagt en justering av arbetssituationen. 

 

Jag vill också passa på att önska alla FAK:are en God Jul och Ett Gott Nytt År!! Det har varit ännu ett år i utvecklingens tecken och ni medlemmar har gjort ett fantastiskt jobb inom FAK.

Låt 2020 bli lika framgångsrikt och även gå i övingens tecken med TFÖ 2020 som grund. 

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef