Journummer för medlemmar med Trafikverks- och Svenska Kraftnätavtal

Journummer för medlemmar med Trafikverks- och Svenska Kraftnätavtal

Trafikverket har inrättat ett journummer för personalplanering för medlemmar som har avtal med TrV och Svenska Kraftnät. Dit kan man vända sig för att få information om när det är aktuellt att bli inkallad som förare.

Numret till jourhavande personalplanerare är 0730-259 951. Tillsvidare är det enbart bandvagnsförare som är aktuella. På sikt kan även medlemmar som har SvK operatörsavtal för elverk bli aktuella att sättas in.

0730-259 951
0730-259 951