Kårchefsråd i Skövde genomfört den 22/2 till den 23/2.

Kårchefsråd i Skövde genomfört den 22/2 till den 23/2.

Kårchefsrådet 2020 genomfördes i Skövde den 22 till den 23 februari. Stort fökus lades på det nya Totalförsvaret och hur FAK ska förhålla sig till detta. Ett antal föreläsare ur Försvarsmakten redovisade hur framtiden kan komma att se ut och hur viktigt de Frivilliga Försvarsorganisationernas verksamhet skall tas till vara. Anteckningar från mötet samt pressentationerna ligger nu under "ladda ner" och beskriver grundligt vad som behandlades. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla deltagare och föreläsare för ett engagerat och mycket givande Kårchefsråd.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Engagerade deltagare vid Kårchefsrådet i Skövde
Vice Rikskårchefen Per-David Wennberg mottog FAK:s Hederssköld efter att ha lagt ner ett fantastiskt jobb för FAK i ett 20-tal år. Grattis PD!!
Chefen för Militärregion Väst, Överste Peter Hederstedt redovisade Försvarsmaktens inriktning för det nya Totalförsvaret och de Frivilliga Försvarsorganisationernas betydelse för att detta skall lyckas.
Engagerade deltagare vid Kårchefsrådet i Skövde
Vice Rikskårchefen Per-David Wennberg mottog FAK:s Hederssköld efter att ha lagt ner ett fantastiskt jobb för FAK i ett 20-tal år. Grattis PD!!
Chefen för Militärregion Väst, Överste Peter Hederstedt redovisade Försvarsmaktens inriktning för det nya Totalförsvaret och de Frivilliga Försvarsorganisationernas betydelse för att detta skall lyckas.