Konstituerande Riksstyrelseprotokoll

Konstituerande Riksstyrelseprotokoll

I avvaktan på att Riksstämmoprotokollet blir justerat så ligger det efterföljande konstituerande styrelsemötet under "Ladda ner"! Man hittar även protokollet på startsidan längst till höger - "Senaste dokument".

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef