Krisberedskapsvecka 2020

Krisberedskapsvecka 2020

Pandemin har gjort att många känner sig bättre förberedda på att möta andra kriser i framtiden. Det visar en enkätundersökning MSB låtit göra.

Pandemin stärker människors beredskap inför framtida kriser
Pandemin stärker människors beredskap inför framtida kriser
Prenumerera på Kanslinyheter