Krisberedskapsveckan förlängs till Krisberedskapsåret

Krisberedskapsveckan förlängs till Krisberedskapsåret

I närmare 30 gradig värme genomförde FAK-Dalarna en "försenad" uppstart av Krisberedskapsveckan. Många hade tagit sin tillflyckt till sjöar och hav den gångna helgen på grund av värmen vilket innebar att besökarna var något färre än förväntat. Ändå var intresset stort för de fordon som FAK-Dalarna visade upp. Glädjande var att Trafikverket ställde upp med en av sina bandvagnar som vi och Bilkåren normalt betjänar. Detta är ett mycket gott tecken på ett väl fungerande samarbete framöver.

Ett stort tack till medlemmarna i FAK-Dalarna som stod för förevisningen och till Trafikverkets bandvagnsstyrka som stod för bandvagnen.

Besökare vid FAK-Dalarnas insats för Krisberedskapsvecka i Djurås skola.
Besökare vid FAK-Dalarnas insats för Krisberedskapsvecka i Djurås skola.
Prenumerera på Kanslinyheter