Manifestering av ett-årsdagen av skogsbränderna 2018

Manifestering av ett-årsdagen av skogsbränderna 2018

Den 9 augusti kommer en ceremoni att hållas vid Kårböle Skans där representanter för alla dem som var delaktiga på något sätt i de stora skogsbänderna 2018 är inbjudna. FAK representeras av Rikskårchefen men övriga som deltog har också blivit inbjudna genom sin Kårchef.  Landshövdingen Per Bill kommer också att avtäcka ett minnesmärke över bränderna och insatsen.

Lågorna lämnade inte mycket efter sig. Det är värt att minnas alla de som svarade för frivilliga insatser bl a från FAK.
Bra reportage i Skövde Nyheter från 1 augusti om FAK-Skaraborgs insatser.
Lågorna lämnade inte mycket efter sig. Det är värt att minnas alla de som svarade för frivilliga insatser bl a från FAK.
Bra reportage i Skövde Nyheter från 1 augusti om FAK-Skaraborgs insatser.