Möt Marcus 18 år och på väg att utbilda sig till bandvagnsförare

Möt Marcus 18 år och på väg att utbilda sig till bandvagnsförare

Marcus ordnar föryngringen i FAK

 

Ett besök i garaget. Mycket mer behövdes inte för att väcka Marcus Reindahls intresse för Frivilliga Automobilkåren och dess verksamhet.

 

Givetvis var det Hägglunds bandvagn, BV 206, som utgjorde den första och främsta lockelsen. Men till skillnad från många andra som engagerat sig i FAK hade Marcus inte stött på den klassiska bandvagnen under militärtjänstgöring, vid ett besök på Sweden Rock eller vid något liknande event. Av lätt insedda skäl – Marcus var bara drygt sjutton år när en granne hemma i byn tog med honom till FAK för första gången.

Motorer i blodet

Att valet föll på FAK var förmodligen ingen slump. Marcus har ett dokumenterat intresse för fordon av alla de slag. Idag läser han fordons- och transportprogrammet på gymnasiet i Karlshamn med siktet inställt på att bli yrkeschaufför.

 

– Jag är uppvuxen med bilar, motorer och motorcyklar, förklarar Marcus. Både mamma och pappa har hållit på med motorsport av alla de slag och har tävlat framgångsrikt i såväl rally som folkrace och motocross. Följaktligen har vi en egen bilverkstad hemma, så att skruva och meka har jag hållit på med sedan barnsben, berättar han.

 

I allhelgonahelgen åkte Marcus, nyss arton år fyllda och med ett nytaget B-körkort på fickan, till Kosta för att gå grundutbildning på bandvagn. Sammanlagt var de ett dussintal deltagare – varav två tjejer – från hela landet som genomgick utbildningen vid det gamla skjutfältet.

 

Efter fyra intensiva dagar bakom skolbänken och bakom ratten kunde de kvittera ut sitt förarbevis för bandvagn och även skriva på avtal för uppdrag mot Svenska kraftnät, SvK.

 

Utbildning, uppdrag, samvaro

Det var långa men väldigt roliga och inspirerande dagar, enligt Marcus. Uppdraget mot SvK innebär att han med kort varsel ska rycka ut och hjälpa till med transporter om strömförsörjningen råkat ut för någon slags störning.

 

– Det kan vara en storm eller en skogsbrand som ställer till det och som kräver omedelbar översyn eller reparationer av kraftledningar långt ute i väglöst land. Då är vår uppgift att se till att människor och materiel kommer på plats, utvecklar Marcus.

 

Men egentligen är det varken mekandet eller bandvagnskörningen som är det viktigaste för Marcus.

 

– Nej, faktiskt inte, bekräftar han Det är ju bara en liten del av allt det vi håller på med. Jag tycker det är minst lika, om inte mer, intressant och spännande att lära mig mer kring all den logistik, planering och organisering som måste till för att en insats ska fungera. Man lär sig hur samhället fungerar och får en större förståelse för vad som kan hända i en krissituation och vad man kan göra för att hjälpa till.

 

Marcus framhåller också gemenskapen som ett viktigt skäl till varför han trivs så bra i FAK.

 

– Det är ett trevligt och härligt gäng där alla hjälps åt och alla delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

 

Åldern spelar ingen roll

Åldersskillnaden har aldrig varit något bekymmer, försäkrar Marcus. Huvudsaken är att var och en bidrar efter sin förmåga, resonerar han. Det hindrar inte att han saknar jämnåriga i organisationen.

 

– Som alla andra frivilligorganisationer behöver vi ständigt fylla på med nya medlemmar. Och med tanke på den ganska höga medelåldern i vårt gäng så vore det självklart bra med lite fler ungdomar. Vi har också lyckats intressera några stycken genom att vara ute på plats – på skolor, fritidsgårdar, idrottsplatser och liknande – och visa upp oss och bandvagnarna och berätta vad det är vi gör, säger Marcus.

 

­– Det är inte många i min ålder som känner till FAK och vår verksamhet. Men när de får reda på vad vi gör och vad man kan vara med om i Frivilliga Automobilkåren då är det många ungdomar som blir både nyfikna och intresserade. Det vet jag av egen erfarenhet, säger Marcus Reindahl på FAK Blekinge.