Nu är workshoparna i full gång

Nu är workshoparna i full gång

Fyra av 12 platser har nu haft besök av Rikskårchefen och FAK:s vice RKC. Workshopen hanterar såväl FAK:s värdegrund som hur oroligt det egentligen är i Sveriges omvärld. För att få ett bra diskussionsunderlag får man information om FN, EU, NATO, OSSE samt hur dessa organisationer hänger ihop. Även Världlandsavtalet, PFP och PESCO diskuteras som en del av hur värlssamfundet förhåller sig till varandra.

Efter detta får man klart för sig hur Försvarsmakten förändras sedan den nya försvarspolitiska inriktningen lades fast från 2015 och framåt. Sedan får man klart för sig hur vårt Civila försvar byggs upp och hur ansvaret mellan myndigheterna förhåller sig. Slutligen diskuteras hur de 18 Frivilliga Försvarsorganisationernas ansvar och uppgifter ser ut. Sammanfattningsvis kan man efter fyra workshopar konstatera att det finns mycket bra kunskap ute i våra led och jag hoppas att denna kunskap fått sig en boost ytterligare efter våra besök.

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

I Karlskrona samlades Blekinge- och Kalmar-kårerna till en intensiv uppstart av workshoprundan
Sedan var det tid för Göteborg helgen efter då kårerna i Skaraborg, Borås, Norra Älvsborg tillsammans med Göteborgarna samlades. Göteborgskåren hade med sig 5 nya medlemmar som visade stort intresse och var livligt med i debatten om hur orolig vår omvärld egentligen är.
Göteborgs skärgård såg mycket inbjudande ut men kylan trängde också långt in i märgen om man var ute för länge
Den tredje helgen var Jämtland och Östersund på tapeten. Här hade också samlats en hel del nya medlemmar som var diskussionsglada och hade synpunkter på hur Totalförsvaret skulle byggas upp. En viss besvikelse kunde märkas att inte I 5 fick återuppstå som regemente
Höstrusket hade lagt sig över Frösöns nejder men snön lät vänta på sig
Efter 40 mil i östlig riktning så hamnade workshopgänget i Västerbotten och Umeå. Här hade ett 20-tal nya - såväl som gamla medlemmar samlats. Kårchefen Bertil Eckeryd hade tagit med sig sina chaufförer från åkeriet som nu är trofasta medlemmar i FAK. Dessutom var diskussionen i deras grupparbete både livlig och utvecklande. Man lär sig en hel del även som instruktör vid sådana här tillfällen
Som sagt - Försvarsmaktens rekonstruktion som ekonomiskt går från 40 mdr till drygt det dubbla diskuterades och man var helt eniga om att det var helt rätt satsat
I Karlskrona samlades Blekinge- och Kalmar-kårerna till en intensiv uppstart av workshoprundan
Sedan var det tid för Göteborg helgen efter då kårerna i Skaraborg, Borås, Norra Älvsborg tillsammans med Göteborgarna samlades. Göteborgskåren hade med sig 5 nya medlemmar som visade stort intresse och var livligt med i debatten om hur orolig vår omvärld egentligen är.
Göteborgs skärgård såg mycket inbjudande ut men kylan trängde också långt in i märgen om man var ute för länge
Den tredje helgen var Jämtland och Östersund på tapeten. Här hade också samlats en hel del nya medlemmar som var diskussionsglada och hade synpunkter på hur Totalförsvaret skulle byggas upp. En viss besvikelse kunde märkas att inte I 5 fick återuppstå som regemente
Höstrusket hade lagt sig över Frösöns nejder men snön lät vänta på sig
Efter 40 mil i östlig riktning så hamnade workshopgänget i Västerbotten och Umeå. Här hade ett 20-tal nya - såväl som gamla medlemmar samlats. Kårchefen Bertil Eckeryd hade tagit med sig sina chaufförer från åkeriet som nu är trofasta medlemmar i FAK. Dessutom var diskussionen i deras grupparbete både livlig och utvecklande. Man lär sig en hel del även som instruktör vid sådana här tillfällen
Som sagt - Försvarsmaktens rekonstruktion som ekonomiskt går från 40 mdr till drygt det dubbla diskuterades och man var helt eniga om att det var helt rätt satsat