Ny film om Frivilliga Försvarsorganisationer

Ny film om Frivilliga Försvarsorganisationer

Nu finns en ny film som visar vår viktiga roll i samhället!

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har gjort en ny informationsfilm om Frivilliga Försvarsorganisationer. Kan med fördel användas vid olika event, rullande på en skärm. Glöm inte att tydligt informera om att det är MSB som äger rättigheterna och inte FAK.
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har gjort en ny informationsfilm om Frivilliga Försvarsorganisationer. Kan med fördel användas vid olika event, rullande på en skärm. Glöm inte att tydligt informera om att det är MSB som äger rättigheterna och inte FAK.

MSB (Myndigheten för samhällskskydd och beredskap) har gjort en ny informationsfilm om Frivilliga Försvarsorganisationer. Kan med fördel användas vid olika event, rullande på en skärm. Glöm inte att tydligt informera om att det är MSB som äger rättigheterna och inte Frivilliga Automobilkåren!