Ny Framtidsresa med FAK-Dalarna som beskriver sina drivkrafter

Ny Framtidsresa med FAK-Dalarna som beskriver sina drivkrafter

Diskussionerna går höga när medlemmarna beskriver vad man har gjort i FAK och vad man framförallt vill göra för FAK. Att ställa upp för andra och hjälpa till i kriser, är de drivkrafter som bär en framåt i organisationen.