Ny Framtidsresa med FAK-Malmö, Lund och Helsingborg

Ny Framtidsresa med FAK-Malmö, Lund och Helsingborg

Ännu en Framtidsworkshop är snart till ända där kårerna i Malmö, Lund och Helsingborg medverkat! Många idéer och nya aktiviteter har diskuterats! Engagemanget från kårerna är enormt!! Vi ser med tillförsikt fram till att bidra ännu kraftfullare inom det nya Totalförsvaret!!

Intresserade medlemmar med fokuserad verksamhet
Intresserade medlemmar med fokuserad verksamhet