Ny typ av MTE-avsiktsförklaring

Ny typ av MTE-avsiktsförklaring

Sedan förra årets skogsbränder har det för många länsstyrelser stått klart att det krävs bättre överenskommelser med de Frivilliga Försvarsorganisationera, FFO. En del länsstyrelser har haft avtal med FAK och Bilkåren men dessa har också ipå senare tid ifrågasats beroende på den juridiska tolkningen av ett avtal. Detta nådde sin kulmen på MSB:s mäklardagar i maj då det fastställdes att man bör kalla avtalen för "Avsiktsförklaring" istället. 

 

Förhandling med Landshövding Per Bill innan underskrifterna
Här skrivs det färdiga dokumentet under.
Förhandling med Landshövding Per Bill innan underskrifterna
Här skrivs det färdiga dokumentet under.

Sedan förra årets skogsbränder har det för många länsstyrelser stått klart att det krävs bättre överenskommelser med de Frivilliga Försvarsorganisationera, FFO. En del länsstyrelser har haft avtal med FAK och Bilkåren men dessa har också ipå senare tid ifrågasats beroende på den juridiska tolkningen av ett avtal. Detta nådde sin kulmen på MSB:s mäklardagar i maj då det fastställdes att man bör kalla avtalen för "Avsiktsförklaring" istället. 

En första sådan avtalsförklaring har nu undertecknats med länsstyrelsen i Gävleborg där Landshövdingen Per Bill själv skrev under tillsamans med Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson och för Bilkåren Riksbilkåchefen Inger Karlsson. Per Bill var ju själv ute under bränderna i Ljusdal 2018 och visade på mycket gott ledarskap när han varje morgon uppdaterade sig om utvecklingen  på plats. 

De ingångna avtalet reglerar i första hand vad som gäller vid insats och kommer att fyllas på med två bilagor avseende det personliga avtalet med den enskilde medlemmen som ställer upp.

Nu måste FAK i allmänhet och FAK Gävleborg i synnerhet rekrytera och utbilda så att vi kan leverera det länsstyrelsen i Gävle har begärt. Det är initialt ett 60-tal befattningar som ska fyllas av både FAK och Bilkåren men för att hålla den nivån så måste minst 100 finnas tillgängliga.

Läs också vad länsstyrelsen skrivit på sin Facebooksida och på sin hemsida  #länsstyrelsengävleborg #lstx #tillsammansärvistarka

Hela avtalet finns under ladda ner!

 

Det var en mycket bra fredag!!

Trevlig helg och härlig semester!!!

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Filer: 
StorlekUppdateradNerladdningar
PDF icon avsiktsforklaring_lansstyrelsen_gavleborg.pdf1.25 MB2019-07-0591