Nyhetsbrev!

Nyhetsbrev!

Har du inte fått nyhetsbrevet så kan det bero på följande:

x Du har ingen e-postadress angiven i vårt medlemsregister

x Din adress är felaktig i registret

x Din e-postlåda är full

x Din e-postleverantör klassar våra utskick som skräp/spam

 

Kontakt din kår för att lösa det så du inte missar några viktiga utskick!

Nyhetsbrevet för september är nu utskickat!
Nyhetsbrevet för september är nu utskickat!