Nyhetsbrev juli 2020!

Nyhetsbrev juli 2020!

Nyhetsbrevet för juli 2020 är nu utskickat till medlemmar som har en fungerade e-postadress. 
Har du inte fått det så kontakta din kår så lägger dom in rätt e-postadress till dig och skickar dig nyhetsbrevet.

Prenumerera på Kanslinyheter