Protokoll från Rikskårstyrelsens sammanträde 2018-02-24 ligger nu under ladda ner