Protokoll från Riksstämman, senaste riksstyrelsesamanträdet och konstituerade riksstyrelsesammanträdet ligger under Ladda Ner

Protokoll från Riksstämman, senaste riksstyrelsesamanträdet och konstituerade riksstyrelsesammanträdet ligger under Ladda Ner

Nu ligger protokollen från Riksstämman 2019, Riksstyrelsesamanträdet 2019-09-27 och det konstituerande Riksstyrelsesammanträdet under ladda ner. Dessutom hittar ni sammanträdestider för Rikskårstyrelsens sammanträden 2019-2021 i anslutning till styrelseprotokollet 2019-09-27.