Protokoll från Riksstyrelsemöte ligger nu i ladda ner!

Protokoll från Riksstyrelsemöte ligger nu i ladda ner!

Riksstyrelsen genomförde den 20 maj styrelsemöte där protokollet nu finns under ladda ner. Bland annat beslutades om  en ny workshop-runda till hösten/vintern 2019/2020. Tider som gäller för resp kår finns som bilaga till protokollet. Mer information om detta kommer efterhand.

Vidare så är planeringen för höstens Riksstämma i full gång. Förnyad kallelse och övriga handlingar har skickats till anmälda delegater. Har du inte fått dessa så hör omgående av dig till Elise Pavicic så skickar hon ut underlaget.

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla kårer och medlemmar för det fantastiska jobb ni lade ner under Krisberedskapsveckan. Många nya medlemmar har strömmat in och informationen om vår verksamhet har verkligen gått hem i stugorna. Fortsätt på den inslagna linjen och låt Krisberedskapsveckan bli till ett Krisberedskapsår!

 

Lycka till!!

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC