Rapport från konferensen Folk och Försvar

Rapport från konferensen Folk och Försvar

Årets Folk och Försvar genomfördes de 13-15 januari på Sälens Högfjällshotell. Där har konferensen varit förlagd sedan 1993 då den flyttades dit från Storlien.

Mot bakgrund att Sverige var mitt inne i en regeringskris med övergångsregering och talmansrunder så uteblev Stats-och Utrikesministrar samt partiledare förutom Ulf Kristersson.  Den som företrädde Regeringen var Försvarsminister Peter Hultqvist och senare även Justitieminister Morgan Johansson.

FAK, Svenska Brukshundsklubben, Bilkåren och FRO bjöd besökarna på åkturer och information.
FAK, Svenska Brukshundsklubben, Bilkåren och FRO bjöd besökarna på åkturer och information.

Dagarna var indelade i tre teman där första dagen fokuserade på Sverige och Världen. Under detta tema framskymtade en bild över hur USA hamnar längre ner i Stormatskalan till förmån för Kina som redan 2018 gick om USA avseende BNP. Dessutom halkar Europa efter så att redan om 20 år innehåller G8-länderna enbart ett EU-land nämligen Tyskland. Storbritanniens utträde ur EU kommer alltså både att drabba UK och övriga kvarvarande EU-länder mycket negativt.

NATO-frågan kom åter upp på bordet i den politiska ordväxlingen mellan Försvarsministern och Ulf Kristersson.

 

Dag två ägnades åt Militärt och civilt försvar där man hade samtliga Nordens Försvarsministrar närvarande. Samtliga beskrev värdet av Nordiskt samarbete samtidigt som behovet av den Transatlantiska länken alltjämt utgör grunden för världsfred och stabilitet. ÖB och Försvarsgrenscheferna förklarade också hur man skulle bygga upp FM igen och vilka resurser som  måste tillföras för att de politiska besluten skulle kunna infrias. En intressant aspekt var att ÖB nämnde den för FM positiva M/Kd budgeten som lades innan jul och som innehöll 4 mdr extra till FM. Under denna dag beskrev också Dan Eliasson och Peter Hultqvist hur otroligt avgörande de Frivilliga Försvarsorganisationerna är för att ett nytt Totalförsvar skall kunna byggas upp och fungera. Kraven på leverans i både kris-och krigssituationer är stora men med tillförsel av resurser så bör det kunna hanteras. 

 

Tisdag den 15/1 var sista konferensdagen och hade Skydd av vår demokrati som huvudtema, Här presenterade Justitieministern 4 lagändringar som skall underlätta för samhället att förpassa terrorister och motsvarande kriminella element bort från vår vardag. En borttagning av straffrabatter samt en skärpning av terrorlagstiftningen skall underlätta för polis, åklagare och domstolar att utföra sin åtaganden. Rikspolischefen välkomnade detta och presenterade tillsammans med Riksåklagaren hur deras vardag skulle kunna bli bättre. Dessutom beskrev lokalpolischefen i Norra Göteborg hur han med nya metoder hade minskat skjutningarna i hans område från ett 20-tal till noll. Att aktivt jobba med gränssättande åtgärder i förhållande till relationsskapande har gjort stor skillnad. Han anställer ingen som inte kan se en flexibelt glidande skalla på denna linje.    

 

Under den sista dagens förmiddag hade FAK nöjet att bjuda deltagarna på en åktur i MTE-Värmland/Närkes häftiga bandvagn. En runda som många uppskattade och har i minnet nästa gång FAK:s namn dyker upp på näthinnan. Även Brukshundklubben, FRO och Bilkåren deltog i aktiviteterna denna krispiga förmiddag med minus 18 grader.

 

Curt-Ove Jakobsson, Rikskårchef